Seminarier

ATEX-Brand och ADR

ATEX-Brand och ADR är seminariet för dig som verkar inom brandfarlig, explosiv miljö eller arbetar inom farligt gods (ADR)

Vi tar upp aktuella frågor och genom seminariet vill vi skapa en plattform för möten, kompetensutveckling, erfarenhetsutbyten och diskussioner.

Seminariet innehåller två parallella sessioner med några utvalda gemensamma föreläsningar. 

Session ATEX-Brand
Att förhindra brand och explosion är något det jobbas med från många olika håll. Myndigheterna arbetar med regelverket för bland annat Brand och ATEX och företag arbetar operativt för att uppfylla dessa.

Session ADR
Bestämmelserna för transport av farligt gods revideras regelbundet. Det ställer krav på att du är uppdaterad om vad som gäller. Vi går igenom aktuella ADR-frågor.

Vem har nytta av att gå?
Vi vänder oss till dig som arbetar som brandskyddsansvarig, föreståndare för brandfarlig vara, hanterar damm, brännbara gaser eller vätskor, som tillverkar, köper eller säljer utrustning för explosiva miljöer, eller som arbetar med eller kommer i kontakt med transporttankar för farligt gods.

Seminariet ger dig möjlighet att träffa andra som arbetar med liknande frågor för erfarenhetsutbyte.

Datum för kommande seminarium är ej fastställt.

Utställning
I pauserna kan du besöka utställningen där olika leverantörer presenterar produkter och tjänster. 

Är det intressant för dig/ditt företag att ställa ut?
Läs om vårt utställarpaket.

Praktisk information