Kontroll av kritiska rörledningar under drift ger ökad tillgänglighet

Problemlösning kräver mätningar, beräkningar och analyser med hög teknisk kompetens. Med en kombination av teknisk expertis och erfarenhet från många olika industrier hjälper vi dig med dina problem. Har du kritiska rörledningar som behöver kontrolleras? Vi kan fastställa deras status för att undvika störningar och oplanerade stopp.

Havererad cirkulationsledning

Problem I en cellulosafabrik havererade en cirkulationsledning till en kokare och kokvätska läckte ut. Orsaken var skador i materialet i form av godsförtunning och sprickor. Som tur var skadades ingen och produktionen behövde inte stoppas helt då flera kokare av samma typ fanns i fabriken. Haveriet orsakade ändå produktionsstörningar och sanering för en kostnad av ca 1 MSEK.

Företaget befarade att ett liknande haveri kunde inträffa i cirkulationsledningen till någon av de andra kokarna. Därför kontaktade de Inspecta.

Digitalröntgen under drift

Lösningen Inspecta kontrollerade cirkulationsledningarna med hjälp av digitalröntgen. Genom digitalröntgen kunde kontrollen göras under full drift utan att produktionen stördes och utan att avisolera rören.

Kontrollen visade att ett antal av cirkulationsledningarna hade liknande skador som den havererade ledningen men skadorna var inte lika omfattande. Inspecta gjorde då en analys som visade att de skadade ledningarna inte behövde åtgärdas omedelbart utan kunde vara kvar i drift och bytas först vid nästa planerade underhållsstopp.

Ökad drifttillgänglighet, bättre planering och lägre kostnad

Resultat Kunden följde Inspectas rekommendation och de skadade cirkulationsledningarna byttes ut vid ett planerat underhållstopp. Tack vare det vann företaget tid att förbereda bytet. Driften fram till dess skedde utan några driftstörningar på grund av läckage hos de skadade ledningarna.

Genom att kontrollera kritiska rörledningar under drift
minskar risken för oplanerade driftstopp. Dessutom ger det möjlighet till en bättre planering av åtgärder till kommande underhållsstopp. Det leder till en högre tillgänglighet för anläggningen och en optimerad produktion. Ett mer planerat och förebyggande underhåll ger lägre totala kostnader.