Förlängt intervall ger möjlighet till ökad produktion

Problemlösning kräver mätningar, beräkningar och analyser med hög teknisk kompetens. Med en kombination av teknisk expertis och erfarenhet från många olika industrier hjälper vi dig med dina problem. Med rätt förutsättningar kan tiden mellan besiktningar förlängas. Vi har stor erfarenhet av att hjälpa våra kunder att ta reda på om möjligheten finns.

Behov av förlängt intervall

Problem Tillgänglighet är viktig. En möjlighet som finns är att förlänga tiden mellan besiktningarna för att kunna öka produktionen. I besiktningsföreskriften AFS 2005:3 anges vad som är möjligt och nödvändigt för att förlänga intervall mellan In- och Utvändig besiktning (IU).

Inventering och analys

Lösning En inventering och analys görs av de trycksatta anordningarna i anläggningen som skulle behöva ett förlängt intervall. Besiktningsingenjören och anläggningsansvarige går igenom förutsättningarna utifrån drift- och besiktningshistorik. Beroende på förutsättningen för varje enskild trycksatt anordning bestäms vilket IU-intervall som kan bli aktuellt.

Åtgärder Anläggningsägaren går igenom med Inspecta vilka trycksatta anordningar de önskar få förlängt intervall på. De angivna strecksatserna i föreskriften måste då uppfyllas. Därefter ska en genomgång göras för att se om en extra kontroll är nödvändig vid besiktningen för att kunna
ge nödvändigt bedömningsunderlag. En Särskild Utredning måste också upprättas av anläggningsägaren.

Utredningen ska visa att risken för skador inte ökar med det förlängda intervallet och måste innehålla följande steg:

  1. Analys av skador och dess tillväxt inklusive en bedömning av skademekanismer. Om inga skademekanismer bedöms förekomma är detta tillräckligt, men om skademekanismer bedöms förekomma ska följande punkter uppfyllas/göras:
  2. Driften av processanläggningen får inte medföra sådana förändringar som ökar risken för skador i tryckkärlet under det förlängda intervallet.
  3. Driftfönster ska upprättas för anläggningen.
  4. Eventuella avvikelser från driftfönster ska bedömas med avseende på skadetillväxten.
  5. Brukaren ska upprätta ett provtagningsprogram baserat på behoven enligt utredningen.

Förlängt intervall ökar produktionen

Resultat Intervallet kan förlängas först när besiktningen utförts och inga allvarliga brister har hittats, när den särskilda utredningen har upprättats och bedömts och om övriga strecksatser är uppfyllda. Det förlängda intervallet möjliggör ökad produktion.