Cisterner – Rätt beslutsunderlag ger bättre investering

Vi har en mängd tjänster inom cisternområdet; allt från regelkunskap, utbildning, besiktning och provning till skadeutredningar och materialfrågor.

Havererade cisterner behöver ersättas

Problem En kemisk fabrik lagrade råvara i cisterner som de använt utan större problem under mer än 30 år. Ett plötsligt och oförutsett haveri orsakade ett större utsläpp med miljöpåverkan. Cisternerna togs genast ur bruk. Haveriutredningen kom fram till att materialet i plåtarna var olika och av osäkert ursprung. Dessutom var svetsarnas värmepåverkande zoner mycket hårda vilket gav höga kvarvarande spänningar. Fabriken beslutade att riva de gamla cisternerna och att nya cisterner med bättre materialval skulle ersätta de gamla.

Rätt materialval och konstruktion som uppfyller standard

Lösning Ett externt konsultbolag anlitades för att konstruera de nya cisternerna. Både konsultbolaget och slutkunden hade behov av stöd och diskussion kring materialvalet. Därför kontaktades Inspecta Technology för ett utlåtande av materialval och råd kring vad som behövdes tas hänsyn till vid valet.
Konsultbolaget behövde även stöd för att säkerställa att konstruktionen uppfyllde gällande standarder för konstruktion av cisterner i Sverige. De tog hjälp av Inspecta Swedens Design Review-experter som har gedigen erfarenhet och kunskap inom området.

Underlag för rätt investeringsbeslut

Resultat Slutkunden och konsultbolaget fick snabb hjälp med de kritiska frågeställningarna för konstruktion och projektering av de nya cisternerna. Arbetet med off ertförfrågan förenklades och blev snabbare i dialogen med potentiella tillverkare. Inspecta anlitades även för att gå igenom
tillverkarens svetsprocedurer och kvalitetssystem. Det gav slutkunden ett underlag för investeringsbeslut så att cisternerna tillverkades och installerades enligt gällande regelverk på ett kostnadseff ektivt sätt. Det ger ett långt och problemfritt utnyttjande av de nya cisternerna.