Konsulthjälp för Hissar & Rulltrappor

 :

Konsulthjälp för Hissar & Rulltrappor

Inspecta Technology AB

När du behöver renovera, bygga om eller köpa in en ny hiss till din fastighet behövs sakkunnig hjälp. Inspecta Technology AB:s hisskonsulter ger dig råd både vid renovering, ombyggnad och nyproduktion av hissar och rulltrappor.

Entreprenadbesiktningar

Vi hjälper dig med slutbesiktning för att säkerställa entreprenadens montage, material och kvalitet. Dessutom hjälper vi även till med en garantibesiktning innan garantitiden går ut.

Renovering och ombyggnad

Gamla och slitna hissar kan ofta renoveras med både känsla och stil för att behålla hissens ursprungliga karaktär och utseende. Vi går igenom hela hissen med styrsystem och maskineri i en statusbesiktning. Utifrån denna kontroll upprättar vi ett tekniskt underlag som hjälper dig till en optimal ombyggnad till lägsta kostnad och med en hög säkerhet. Det används sedan som underlag för att ta in offerter.

Nyproduktion

Om du behöver installera en ny hiss hjälper vi dig med hela projektet, från tekniska handlingar och förfrågningsunderlag, fram till en färdig och besiktigad hiss.

Upphandling av hisserviceavtal

Ett hisserviceavtal är ett måste för att säkerställa regelbunden service och underhåll av hissen. Hisserviceavtal är både en komplex och komplicerad tjänst att utvärdera.

Vi hjälper dig att

  • anpassa serviceavtalet för dina hissar
  • utvärdera inkomna förslag
  • kontrollera utförd service genom kvalitetskontroll

Fördelar med konsulttjänst av hissar och rulltrappor

  • Med vår experthjälp får du en optimal lösning för din hiss eller rulltrappa
  • Rätt råd ger rätt lösning från början. Det är både kostnads- och tidseffektivt