Safety Integrity Level (SIL)

 :

Safety Integrity Level (SIL)

Alltfler säkerhetsfunktioner bygger idag på elektriska och elektroniska programmerbara system. Utmaningen är att konstruera systemet på ett sådant sätt att det förhindrar uppkomst av allvarliga fel, eller att ha dem under kontroll på de eventuella fel som kan uppkomma. Mot bakgrund av detta har IEC61508 utarbetats vilket är huvudstandarden för SIL, Safety Integrity Level.

I standarden IEC 61508 finns fyra nivåer av säkerhetsprestanda beskrivna. Dessa kallas Safety Integrity Level (SIL), vilket innebär integritetsnivåer för säkerhet, där nivå 1 (SIL1) är den lägsta nivån och nivå 4 (SIL4) är den högsta nivån.

Grunden för SIL-klassning är strukturerat i att identifiera samtliga säkerhetsfunktioner i systemet. Nästa steg är en SIL- riskanalys för att få fram vilken nivå kretsarna hamnar i. Därefter designas systemet och verifieras för att kontrollera att rätt integritetsnivå har uppnåtts enligt den kravspecifikation som tagits fram under riskanalysarbetet. Först därefter byggs säkerhetssystemet.

Inspecta kan hjälpa till med att utföra rriskanalyser för SIL-klassning.

I vissa fall är det ett krav att ett anmält organ kontrollerar verifieringen av SIL-kretsarna, t.e.x då det rör sig om säkerhetsfunktioner på en tryckbärande anordning som är besiktningspliktig. Vår ackrediterade organisation har kunskaper och verktyg för att utföra denna uppgift som en del av flödesschemagranskningen.

Inspecta har många års erfarenhet av granskning av flödesschema, säkerhetssystem samt utförande av riskanalyser för industriella anläggningar.

Fördelar med SIL

  • Det leder till ett väl fungerande säkerhetssystem
  • SIL ger ökad tillgänglighet
  • Reducerar riskerna för driftstopp
  • Ger bättre ekonomi