Riskhantering i projekt, PRM

Lämna mindre åt slumpen

Projektriskhantering är ett effektivt verktyg för att på ett strukturerat sätt analysera, tydliggöra och prioritera alla tänkbara och otänkbara risker under projektets gång.

Det är mycket som kan hända under ett  projekt. Leveranser kan bli försenade, kvaliteten på beställda komponenter brister, personaen blir sjuk, det brister vid utcheckning och projektet har en alldeles för snäv tidsplan.

Vad kan sätta käppar i hjulet och hur hanterar vi det?

Med hjälp av vår process med riskidentifiering, analys och åtgärdsplan med kontinuerlig uppföljning får du kontroll över projektet.

Varför behövs Projektriskhantering?

Fördelarna är många. Du tar kontroll över de risker finns, du vet vad som kan hända och du har en plan för oväntade händelser. Du undviker förseningar och skenande kostnader, du säkrar investeringar med genomtänkta kalkyler och beslutsunderlag.

Fördelar med Projektriskhantering, PRM

  • Ger en grundlig analys och förståelse av tänkbara risker i ett tidigt stadium.
  • Hjälper dig att välja rätt handlingsalternativ vid i beslut i projektet.
  • Eliminerar och minimerar projektrisker.
  • Reducering av risker sparar tid och kostnader
  • Tillvaratar dolda möjligheter, dvs ”positiva” risker.
  • Du vet att du har kontroll och kan fokusera på rätt saker

En projektriskhantering är ett effektivt verktyg att analysera alla tänkbara och otänkbara risker under projektets gång. Så att du har kontroll och inte lämnar projektet och resultatet åt slumpen.