Fitness for Service (FFS)

En skada behöver inte innebära att utrustningen har passerat sin konstruktiva livslängd. Med rätt typ av åtgärd kan du fortsätta att använda anläggningen i verksamheten, kanske i många år framåt. Genom att kombinera återkommande provning med analyser enligt API - 579 standarden kan skademekanismer av olika slag utvärderas.

Med hjälp av den amerikanska standarden API 579-1/ASME FFS-1 2007 Fitness-For-Service (lämplighet för fortsatt drift) kan vi på ett effektivt och systematiskt sätt göra en bedömning av den tryckbärande utrustningen med hänsyn tagen till aktuell defekt. Genom att kombinera återkommande provning med analyser enligt API - 579 standarden kan skademekanismer av olika slag utvärderas.

Inspecta utför en grundlig utvärdering och bedömning av utrustningens möjligheter att fortsätta vara i drift, allt i enlighet med landets regelverk. Proceduren ger också möjlighet att uppskatta kvarstående livslängd på utrustningen.

Vi utvärderar skador och mekanismer som

 • Sprödbrott
 • Allmän godsförtunning
 • Lokal godsförtunning
 • Gropfrätning
 • Väteinducerad sprickbildning (HIC och SOHIC)
 • Kantförskjutning vid svetsar och formavvikelser
 • Sprickliknande defekter
 • Krypskador
 • Brandskador
 • Bucklor och urholkningar
 • Laminering

Fördelar med Fitness for Service (FFS)

 • Ger ett systematiskt sätt att analysera skador
 • Ger en välunderbyggd grund för bedömning av vilka åtgärder som bör vidtas
 • Avgör om utrustningen är i skick för fortsatt drift eller ej
 • Utvärderar återstående livslängd
 • Identifierar vilka reparationer som behöver göras
 • Medför hög kostnadseffektivitet