Welding Studio

 :

Welding Studio

Som svetsare ska du avlägga ett prov, en svetsarprövning, för att få ett certifikat på att du hanterar material, verktyg och metoden på rätt sätt. Det garanterar att dina svetsfogar håller god kvalitet. I Malmö har vi en svetsstudio där svetsare kan göra sina svetsarprövningar.

Vanligtvis krävs ett svetsarprövningscertifikat för att svetsaren ska kunna utföra sitt arbete enligt krav från beställare av svetsarbeten eller produktstandarder, t ex tryckkärl eller stålbyggnader.

Har du ett svetsande företag är du beroende av att de anställdas svetsarprövningar är giltiga och förnyade i tid. Annars riskerar du att förlora dina svetsuppdrag.

Ofta är det korta ledtider och svetsarna behöver ordna fram sina certifikat med kort varsel.

Det kan vi hjälpa till med på Inspecta Welding studio.

I Inspectas Welding Studio lägger svetsaren sitt svetsprov, blir kontrollerad och får sitt certifikat. Snabbt, enkelt och lärorikt.

Så här går det till i vår Welding Studio

 1. Förberande diskussion
  Vilka prover behöver du lägga?
  Tillsammans diskuterar vi vad du ska avlägga prov på; svetsmetod, svetsfog, plåt eller rör som du behöver täckning för i ditt arbete.
 2. Lägg provet - Du lägger de prov vi har diskuterat i Inspectas Welding Studio.
 3. Paus för dig – Pusta ut med en kopp kaffe medan kontrollanten börjar granska ditt prov.
 4. Kontroll av ditt prov - Svetskontrollantet undersöker ditt prov beroende på vad standarden kräver för att nå ett godkänt resultat.
 5. Provresultatet - Vi går noggrant igenom provresultat med dig, förklarar och visar. Det lär dig ännu mer om svetsning.
 6. Intyg - Om du blir godkänd får du ditt svetsarprövningscertifikat. Annars gör du ett nytt försök med ytterligare en provläggning.

Hos Inspecta Welding Studio får du

 • en ordentlig genomgång av din svetsfog
 • intyg på dina kunskaper
 • snabb och enkel hjälp
 • hög tillgänglighet

Vill du veta mer eller behöver hjälp i vår Welding Studio?

Ring 08-5011 3200 (växeln i Malmö) eller 070-218 13 91.