Certifiering av lödare enligt EN 13133

Om du tillverkar eller installerar tryckbärande anordningar ställs det ofta krav på certifiering av lödare. För att du ska vara trygg i att du uppfyller kraven och kunna kvalitetssäkra din lödning hjälper vi dig med certifiering av lödare.

Genom en ackrediterad tredjepartcertifiering får du den bredaste acceptansen av en lödarprövning.

Inspecta övervakar lödarprövningen som ett ackrediterat certifieringsorgan och säkerställer att provningen genomförs av ett ackrediterat laboratorium. Inspecta är även anmält organ för AFS 2016:1 (PED). En lödarprövning ska utföras efter en skriven lödprocedurspecifikation (BPS). Efter utvärderingen certifierar vi lödaren enligt EN 13133 och registrerar lödaren i enlighet med ackrediteringskraven.

 

Inspecta Sweden AB är ackrediterat certifieringsorgan för personal


För att vi ska kunna certifiera lödare enligt EN 13133 behöver vi uppgifter om namn och födelsedata på de personer som ska prövas samt aktuella lödmetoder, lödlägen, materialkvaliteter och dimensioner, BPS och eventuella tilläggskrav. Ansökningsformuläret innehåller också de regler som Inspecta har för certifiering av personal och de krav som ställs på lödare/sökande företag.

Med vårt internetbaserade system Q3web underlättas administrationen av lödarprövningsintyg. Här kan du utan kostnad få en överblick över företagets intyg, få påminnelser om förlängningar via e-post, utföra 6-månaders förlängning, skriva ut intyg och mycket mer.

Fördelar med Certifiering av lödare enligt EN 13133

  • Kvalitetssäkring av lödning
  • Du uppfyller lagstadgade krav