Certifiering av Ledningssystem

 :

Certifiering av Ledningssystem

Revisorer som ger dig framgång

Ett certifierat ledningssystem är ett verktyg som gynnar en ständig förbättring i din organisation och verksamhet och hjälper dig att möta dina kunders förväntningar på produkter och tjänster på ett bra sätt.

Vi kan hjälpa dig bland annat certifiering enligt ISO 9001 (kvalitet), ISO 14001 (miljö), OHSAS arbetsmiljö och EN 16001 (energi).

Våra erfarna revisorer hjälper dig.

Fokus på dina prioriteringar

Tillsammans identifierar vi de områden som är mest kritiska för att ert företag ska lyckas.

En skräddarsydd revision

Vi fokuserar på era utmaningar, samtidigt som vi kontrollerar att ni lever upp till standardkraven.

Ett tydligt resultat

Efter revisionen får ni en rapport som återkopplar till era prioriterade områden. Det blir ett effektivt verktyg i ledningsarbetet.

Vill du veta mer eller diskutera hur vi ska lägga upp revisionsarbetet för dig och ditt företag är du välkommen att kontakta oss.