Certifiering

 :

Certifiering

En certifiering är ett bevis på att kvaliteten på produkter, ledningssystem och personal överensstämmer med internationella, nationella och lokala krav.

Dessutom är det ett välgrundat intyg från tredje part som fungerar som bevis för ett engagerat arbete för säkerhet, hållbarhet och förmåga att leverera på rätt sätt.

Certifieringar för ledningssystem, produkter och personal


Inspecta utför certifieringar inom tre områden; ledningssystem, produkter och personal. Ett certifierat ledningssystem är ett verktyg som gynnar en ständig förbättring i din organisation och verksamhet och hjälper dig att möta dina kunders förväntningar på produkter och tjänster på ett bra sätt. Inspectas tjänster inkluderar bland annat certifiering enligt ISO 9001 (kvalitet), ISO 14001 (miljö) och OHSAS 18001 (arbetsmiljö).

Vi utfärdar också produktcertifikat och certifikat på att produktionen håller rätt kvalitet, för att få din utrustning och dina byggprodukter CE-märkta eller för att uppfylla myndighetskrav. Inspecta är anmält organ för många europeiska direktiv.

För att verifiera din personals kompetens utfärdar Inspecta personcertifieringar för svetsare, lödare, svetssamordnare samt provningsingenjörer och operatörer i flera olika sektorer.

Tillsammans med våra certifieringsexperter stärker du ditt företags konkurrensfördelar.