Stålbyggnadskontroll

Stålbyggnadskontroll

En ökad användning av stål, nya stålmaterial och mer avancerade stålkonstruktioner ställer allt högre krav på kvalitet. För att förebygga problem krävs kontroll i ett tidigt skede av byggprojektet.

Kiwa Inspecta har både erfarenhet och kompetens att hjälpa företag att hantera riskerna i hela stålbyggnadsprocessen. Vi är ett certifieringsorgan inom EN 1090. Vi utför oförstörande provning med moderna metoder.

Vi erbjuder stålbyggnadskontroll i ett paket med allt från konstruktionskontroll till slutbesiktning. Vi erbjuder dig komplett service genom att kontrollera att konstruktion, hållfasthet, materialval och svetsning uppfyller gällande föreskrifter, normer och standarder

Kiwa Inspecta har erfarenhet av konstruktioner både i Sverige och utomlands. Då vi även arbetar med haveriutredningar har vi möjlighet att uppdatera vår kompetens kontinuerligt. För nykonstruktioner gäller EN 1090

Fördelar med stålbyggnadskontroll

  • Säkerställer konstruktionens kvalitet
  • Ökar konstruktionens livslängd
  • Förebygger onödiga kostnader
  • Undviker onödiga problem
  • Ökar säkerheten