Metodbeskrivning av Riskbedömning av lyftanordningar och lyftredskap enligt AFS 2006:6