Q3web

Q3web

Enkelhet, överblick samt ordning och reda är ord som hela tiden återkommer när vi talar med våra kunder om hur de vill ha vårt arbete redovisat. Med vårt internetbaserade system Q3web kan vi enkelt hjälpa till med detta och även med statistik, historik och export av data till kundens egna underhålls- eller anläggningssystem.

Q3web är uppdelad i en besiktningsdel och en svetsdel, där du kan administrera det mesta som gäller besiktningar och svetscertifikat.

Många av våra största kunder har idag valt att använda Q3web för elektronisk distribution av intyg och rapporter.

Fördelar med Q3web

  • Q3web är effektivt och överskådligt
  • Du behöver inte fundera på arkivering av intyg, när senaste besiktningen utfördes eller vad resultatet blev.
  • Du ser direkt när nästa besiktning planeras eller om den redan är utförd.
  • Du får tillgång till samma information om dina anläggningar som Inspecta har.
  • Du har möjlighet att få mer detaljerad information om statusen på t ex besiktningspliktiga objekt.
  • Våra besiktningsingenjörer kan bifoga bilder och rapporter om skador som du som kund direkt kan se på Q3web.
  • Dokument och filer, t ex bilder på skador, kan läggas in.
  • När det finns ny information om ditt objekt får du ett meddelande.
  • Du kan uppdatera information om objekt och anläggningar direkt på Q3web.
  • Du kan rapportera i Q3web när brister är avhjälpta samt beställa ny besiktning vid behov.

Vill du veta mer?