Svaret på kluringen Brusten axeltapp

I nyhetsbrevet i mars ställde vi frågan om du kunde klura ut vilken slagseghet som hade uppmätts vid skadeutredningen av en brusten axeltapp.

Axeltapp

Pilen markerar utmattningssprickan.

Rätt svar:  8 J

Fyra personer lyckades svara rätt.

  • Bertil Mårtenson
  • Håvard Eriksens
  • Lars Mohlkert
  • Anders Hjelmqvist

Grattis! Biobiljetter kommer med posten.

Som en extra utmaning efterfrågade vi dessutom en bra motivering till svaret. Lars Mohlkert vann den utslagstävlingen. Grattis!

Så här löd Lars Mohlkerts motivering:
"Eftersom utmattningssprickan endast utgör en liten del av den totala brottytan och restbrottet har skett utan någon påtaglig deformation så måste segheten i materialet varit liten. En slagseghet på 27 J anses i normalfallet vara tillräckligt för att undvika sprödbrott varför slagsegheten i det här fallet måste ha varit lägre."

 

 

Sidan skapad: 16 apr 2013