Inspecta kontrollerar rostande spårvagnar i Göteborg

De italienska spårvagnarna i Göteborg håller på att rosta sönder. Fem har redan tagits ur trafik, många fler kan stoppas inom kort. Inspecta kontrollerar samtliga vagnar.

Tekniker från Inspecta har funnit allvarliga rostskador på fyra av fem vagnar, varav en av dem levererad så sent som 2009. De har tagits ur trafik.

"Inspecta har kontrollerat dessa fem vagnar och vi kommer nu att kontrollera de resterande 59 vagnarna", säger Filip Hagberg, Distriktschef Provning i Göteobrg.

Enligt uppgifter i GP upptäckte upptäckte teknikerna på GS Spårvagn rostskador i underredet på flera av de äldsta italienska vagnarna redan förra året. En av de äldsta vagnarna monterades då ner i sina beståndsdelar för att undersökas.

Det visade sig att fukt trängt in mellan innergolvet och ramverket och att det fanns fukt i bärande balkar, rostangreppen var omfattande.

Inspecta fortsätter nästa vecka med att kontrollera samtliga spårvagnar.

Läs artikeln i GP
http://www.gp.se/nyheter/goteborg/1.1293820-sparvagnarna-rostar-sonder

Sidan skapad: 08 feb 2013