Kunskap om kritiska komponenter sparar tid vid underhållsstopp

Sämre tider och tuffare konkurrens ställer allt högre krav på optimal drifttid. Med kortare underhållsstopp är det ont om tid att kontrollera objekt. Nu identifierar en ny studie de kritiska punkterna på rörledningar och ångsystem. Det gör det möjligt hitta eventuella krypskador även under korta underhållsstopp.

Vid kortare underhållsstopp är det avgörande att veta vad som behöver provas.

Jan Storesund, teknisk konsult från Inspecta, har tagit fram riktlinjer som pekar ut vilka kritiska komponenter på rörledningar och ångsystem som är särskilt utsatta. Provningsingenjören kan nu gå direkt till de kritiska komponenterna och prova koncentrerat vid dessa positioner. Dyrbar tid behöver inte ödslas på att prova onödiga rördelar.

Jan Storesund, Teknisk konsult, Inspecta
Jan Storesund, Inspecta

– Det gäller att redan innan veta vad som behöver kontrolleras och provas för att upptäcka sprickor och förändringar, säger Jan Storesund, teknisk konsult från Inspecta. Den nya guidelinen ger nya möjligheter för än mer effektiv replikprovning och livslängdsbedömning av ångsystem med hjälp av spänningsanalys.

– Kritiska komponenter är generellt svetsar vid terminalpunkter som formstycken, påstick, stutsar, ut- och inlopp samt böjar. Spänningsanalysen identifierar de specifikt kritiska rörkomponenterna som behöver replikprovas, säger Jan Storesund.

Med hjälp av replikprovningen kartläggs krypskador innan sprickbildning uppstår. För att inte missa något bör det vara många provpositioner per komponent.

Hur går en replikprovning till?

Replikprovning är ett verktyg för att bedöma status och återstående livslängd med hänsyn till krypning i ångsystem. Vid en replikprovning slipas, poleras och etsas en metallyta så att mikrostrukturen framträder. Sedan sätts en plastfolie, som har sprayats med ett lösningsmedel som mjukar upp ytan, fast mot den preparerade metallytan. När plastfolien har torkat kan den dras bort och ett avtryck av mikrostrukturen fastnar ytan på folien.  Med mikroskop kan nu folien undersökas och mikrostrukturen studeras för att se eventuella förändringar i form av krypskador som har uppstått med tiden.

För mer information kontakta gärna:

Jan Storesund, teknisk konsult, 08-5011 3093
Ditte Erbing, Sales & Market Director, 08-5011 3023

Sidan skapad: 29 okt 2012