Utmattningsbrott i axeltapp

Nu avslöjar vi lösningen på frågorna om Utmattningsbrott i axeltapp.

Den här kluringen lyckades endast en person med att svara rätt på alla tre frågorna.

Grattis Jan Lagerström! Du får en biocheck med posten.

Här kommer de rätta svaren för kluringen Utmattningsbrott i axeltapp

1. Om man tittar noga i den centrala delen av brottytan, som inte är skadad av nötning, ser man i den högra delen ett tätt liggande linjemönster som bildas genom sprickans stegvisa tillväxt. Vad kallas detta linjemönster i dagligt tal?

Här är faktiskt alla alternativ, utom Striationer, rätt.

Alla dessa är rätt svar:
Beach marks
Rastlinjer
Böljeslagsmärken
Wüstit

 

2. Genom att räkna baklänges kunde man fastställa att axeln utsatts för ca 500 000 belastningscykler. Hur många linjer kan man förvänta sig att finna på brottytan om man orkar räkna dem?

Rätt svar: Fler än 500 000

3. Vad representerar mönstret?

Rätt svar: Driftrelaterade faktorer som start och stopp


Så här löd kluringen:

I bilden ser vi ett brott i en axeltapp. Brottet har skett genom utmattning. Det innebär att en liten spricka bildas på ytan och börjar tillväxa i längd- och djupled. När sprickan nått kritisk storlek inträffar ett brott och axeln havererar. Spricktillväxten sker stegvis och kan pågå under lång tid, ibland flera år, medan brottet inträffar plötsligt. En förutsättning för att utmattnings­sprickor ska bildas är att komponenten utsätts för varierande last.

Brottet i bilden har således inte orsakats av utmattning utan sprickmekanismen är utmattning. Orsaken till brottet är för hög nivå på lasterna och får många belastningscykler i förhållande till axelns dimensionering och utformning. Med utformning avses i första hand dimensions­övergångar med små radier som leder till hög spänningskoncentration och därmed minskad livslängd.

Utmattning heter fatigue på engelska, ermüdung på tyska och trötthetsbrott på norska. Det ger associationer till att materialet efter många år i drift drabbas av trötthet och till slut ger upp och brister genom utmattningsbrott. En sådan uppfattning har ingen teknisk grund. En komponent har oändlig livslängd under förutsättning att den cykliska lasten är tillräckligt låg. Då har antalet år i drift ingen betydelse. Att så är fallet kan man lätt verifiera genom en hållfasthetsteknisk utmattningsanalys eventuellt i kombination med återkommande provning av högt påkända områden för att hitta sprickor innan de blir farliga.


Klicka på bilden om du vill se den i större format