Utmattning stort hot mot produktionen

Utmattning är den vanligaste orsaken till allvarliga skador på industriella produktionsanläggningar. Genom att arbeta förebyggande med mätningar, uppföljning och kontroll kan stora vinster göras såväl ekonomiskt som säkerhetsmässigt, menar Inspectas experter på material- och livslängdsanalys.

54 %

Över hälften av totalt närmare 1 100 skador i Inspectas skadedatabas Dambas beror på utmattning. Mekanisk utmattning är vanligast, medan korrosionsutmattning och termisk utmattning utgör en mindre del av skadorna. Databasen är uppbyggd av de utredningar som Inspecta utfört av olika anläggningsskador under cirka 25 år tid.

Utmattning

 

Grafik: Johan Nohr

  • Krypning 7 %
  • Segt brott 2 %
  • Sprödbrott 3 %
  • Erosionskorrosion 3 %
  • Punktkorrosion 6 %
  • Allmänkorrosion 7 %
  • Spänningskorrosion 18 %
  • Utmattning 54 %

Ta kontroll över livslängden

Processutrustning, maskiner med roterande delar och andra kritiska komponenter vid våra industrier utsätts hela tiden för utmattningslaster, som det gäller att ha koll på.

Avgörande är att upptäcka begynnande skador innan de uppnått en kritisk storlek som kan leda till materialbrott. Och lösningen ligger enligt Inspectas Magnus Dahlberg i en kombination av att regelbundet kontrollera, följa upp och mäta utrustningens status:


Foto: Tobias Ohls
– Då kan skadeutvecklingen stoppas och livslängden på komponenterna förlängas, vilket ofta innebär både ekonomiska besparingar och ökad säkerhet.

Som exempel nämner han ett pappersbruk som anlitade Inspecta Technology för att göra en konditionsbedömning av en stor maskinkomponent med ett inköpspris på 50 miljoner kronor.

– De visste att ett oplanerat driftstopp skulle kosta stora pengar och ville inte riskera problem med utmattning. Genom våra provningar och beräkningar kunde vi säkra tre års extra livstid på komponenten, vilket resulterade i en besparing på 15 miljoner kronor, säger Magnus Dahlberg.

Förrädiskt förlopp

– Utmattning är som ett elakt virus som letar upp den svagaste punkten i konstruktionen och bearbetar den tålmodigt tills materialet börjar spricka. Det börjar långsamt och går sedan fortare och fortare, säger Magnus Dahlberg, expert på livslängdsanalys vid Inspecta Technology.

Han förklarar att sprickbildningen kan pågå i flera år utan att det händer något, men när de till en början osynliga sprickorna vuxit sig så stora att materialet inte längre orkar stå emot belastningen sker brottet momentant.

– Därför är det viktigt att agera långsiktigt. Det du gör idag har stor betydelse för kostnaden om 10-15 år.

 

Text: Susanna Lidström

Sidan skapad: 19 okt 2015