Upprepade läckage i panntuber

Kluringen i det senaste nyhetsbrevet handlade om ett återkommande läckage i en gammal ångpanna. Nu är tävlingen avslutad och här ger vi de rätta svaren.

En utredning visade att orsaken till läckagen var pannsten som bildats på insidan av tuberna p.g.a. av höga halter av föroreningar i pannvattnet.

När vattenkvaliten förbättrats och de mest skadade panntuberna bytts ut kunde pannan åter tas i drift och läckagen återkom inte.

En av de skadade panntuberna undersöktes bl a i mikroskop, se bilder nedan. Materialet i panntuben är kolstål. I nyhetsbrevet ställde vi fyra frågor om vilka slutsatser som kan dras av bilderna nedan.

Tävlingen är nu avslutad. Här kommer de rätta svaren:

Vilken skademekanism antyds av sprickornas utseende?

d)      Utmattning

Vilken last är mest sannolik om många tätt liggande sprickor har bildats?

c)      Cykliskt termiska laster

Granska den högra bilden. Vad består de ljusgrå partiklarna i materialets korngränser av?

c)      Järnkarbid

Över vilken tempertur kan det vara lämpligt att välja ett annat material än kolstål?

b)      ca 400 °C

Kluring 18 Bild 1.
Utseende hos sprickor från panntubens insida.
Kluring 18 Bild 2.
Utseende hos materialets mikrostruktur

Vinnarna är meddelade via mail.