Tre röster från Gruv 2015

Seminarier, kurser och företagsspecifik utbildning är en viktig del av vår verksamhet. Vi utvecklar branschseminarierna kontinuerligt med sikte på målgruppernas behov av kunskapsöverföring och möjlighet till möte med andra inom samma sektor. Men, duktiga föreläsare och trivsamma kvällsprogram är inte allt – det är deltagarna som är huvudsaken. Här berättar tre deltagare på Gruv 2015 varför de valt att komma till Luleå.

Ingela Olsson, LKAB, Luleå:

Ingela Olsson, LKAB
Ingela Olsson, LKAB
”Jag är varumärkesansvarig på LKAB och ledde i samband med att vi uppdaterade vår logotyp och profil 2012 arbetet med att ta fram ett nytt skyltprogram inklusive ett vägvisningskoncept i LKAB:s verksamheter. Förutom att tydliggöra vår grafiska profil systematiserades skyltningen som skapar ordning och reda på våra områden och även är viktig för säkerheten. Gruv 2015 ger mig en möjlighet att lära mig mer om säkerhet under jord.”

Ingela Olsson säger att ett seminarium där man träffar många personer ger en möjlighet att lära sig av andra. ”I en stor organisation sker små förbättringar varje dag. Säkerhet har varit ett stort tema under 2000-talet och det är viktigt att ha en säkerhetskultur som vi kan nå ut med till alla medarbetare och också till entreprenörer som arbetar för LKAB. Det kändes gott i själen att LKAB:s arbetsmiljöarbete kunde hållas fram som ett gott exempel under seminariet.”

Att möta andra i samma bransch ger också tillfälle till diskussioner och benchmarking. Ingela Olsson pratade med Boliden om hur man löst sina problem, lärorikt.

”Bilden av gruvnäringen är bitvis fortfarande förlegad och vi vet att det blir jättestora rubriker om det händer något i våra gruvor. Vi får aldrig sluta jobba för att bli bättre. Det var intressant med statistiken som presenterades, där Bulgarien rapporterar mycket färre incidenter än både Sverige och Finland. Vi är nitiska och jag tycker att Sverige är ett föredöme. Visionen är att ingen skall skadas eller dödas i sitt arbete i gruvan.”

Peter Nystedt, Boliden AB, Boliden:

”Jag är ansvarig för anläggningsteknik under avdelningen Teknik i Boliden. Vi arbetar med många saker inom anläggning och projektering, allt från dokumentation, ritningsarkiv – både digitalt och på papper – till CE-märkning etc. Det här är mitt första besök på gruvseminariet. Jag har väl funderat på att delta tidigare, men inte hunnit på grund av tidsbrist eftersom jag rör mig mycket ute på anläggningarna.”

Peter Nystedt anser att årets program med tema säkerhet och teknik för bättre livslängd innehöll många intressanta föreläsningar.

”Säkerheten har hög fokus inom Boliden och Gruv 2015 gav mig en möjlighet att jämföra med andra i liknande situation. Jag tycker att vi ligger på samma höga nivå.”

Per Lundströms jämförelse om antalet arbetstimmar i projektfasen och i driftsfasen var intressant enligt Peter Nystedts.

”Föreläsningen väckte många nya tankar om hur säkerheten i anläggningen skall se ut i olika skeden.”

Tina Dam, Zinkgruvan Mining AB, Zinkgruvan

Tina Dam, Zinkgruvan Mining AB, Zinkgruvan
Tina Dam, Zinkgruvan Mining AB, Zinkgruvan 
”Jag är sedan 2011 underhållsingenjör för underjordsverksamheten i Zinkgruvan, som ligger nära Askersund i Örebro län. Tidigare har jag arbetat inom försvaret och på Outokumpu. I mitt ansvarsområde ingår bland annat el och fasta anläggningar.”

Tina Dam och hennes kollega Anders Karlsson besökte gruvseminariet första gången år 2014.

”Vi tyckte det var ett bra program så i år tog vi med oss de andra arbetsledarna. Brand är ett ämne som berör oss alla och som vi pratar mycket om i Zinkgruvan. Jag tyckte speciellt om Maria Kumms fördrag om taktik och metodik vid brand. Jag fick kontakt med henne och vi ska höras efter seminariet."

"Föreläsningarna om regelverket var också givande, till exempel vad man får och inte får göra inom ramen för CE-märkningen. Det är bra att programmet är så tydligt inriktat på gruvor. Jag har varit i Garpenbergsgruvan och i Kiruna för att utbyta tankar och information, men här träffar man alla i branschen på en gång.”

Inför framtiden har Tina Dam flera idéer: ”Gruvspel och schakt är något vi diskuterar mycket hemma. Vi har också ett flertal specifika frågor kring fordon och säkerhet. Ett problem är att gränserna för NO-värdena kommer att ändras. Vår personal har NO- och CO-mätare på sig, men vi vill att leverantörerna skall jobba mer med reningen. Vi har provat tillsats av AdBlue, men olika reningsmetoder medför nya brandrisker, till exempel i form av igenstoppade partikelfilter. Vilken är rätt väg att gå?”

 

Av: Tage Eriksson

Sidan skapad: 05 maj 2015