Tips & Råd Real Estate

En säker fastighet handlar framför allt om säkerhet och ansvar för alla de människor som vistas i fastigheten. Att vara fastighetsägare innebär ett omfattande ansvar och det är mycket att hålla reda på. Här ger Peter Ramstedt, affärsområdeschef inom Real Estate, några tips vad en fastighetsägare bör tänka på.

Riskbedömning för att minska olycksrisken

Som ägare till en fastighet eller anläggning ska du göra flera olika riskbedömningar för att minska risken för olyckor. Mycket kan hända och det gäller att förutse olika scenarier och möjliga händelser. Fastigheten ska vara säker att vistas i, både för besökare och för dem som arbetar där.

Peter Ramstedt, Inspecta, pekar ut två delar i fastigheten som är extra viktiga att kontrollera: hissar och tryckkärl. Men det finns mycket annat som kan hända och som fastighetsägaren måste ha koll på:

  • Hur fungerar elen, ventilationen och brandskyddet?
  • Hur undviker man mögel och fukt eller legionellabakterier i vattnet?
  • Finns det en korrekt plan för underhåll?
  • Har du en plan för att undvika skador på den om­givande miljön?
Peter Ramstedt, Affärsområdeschef Real Estate, Inspecta – Det räcker inte som fastighets­ägare att säga att man har koll. Risk­bedömningen ska vara dokumenterad och uppdaterad samt utförd av person med tillräcklig kompetens, säger Peter Ramstedt, Affärsområdeschef Real Estate.

Att missa att göra riskbedömningar kan leda till stora ekonomiska och mänskliga konsekvenser. Om något händer blir också hanteringen av en skada betydligt enklare om det genomförts noggranna riskbedömningar och att det finns papper på det.

Inom en kontorsfastighet finns förstås inte så många risker och riskbedömningen är rätt enkel att genomföra. En fabriksanläggning är däremot mer komplicerad.

Förutom hissar, tryckkärl, ventilation, brand och sprinkler är en fastighetsägare skyldig att kontrollera radonhalten.

Ta reda på om radonhalten är hög

Radongas finns naturligt i luften, marken och vattnet och förekommer också i byggmaterial. Radon och radondöttrar, som bildas i den radioaktiva sönderfallskedjan, följer med inandningsluften till luftrör och lungor. Strålningen som radondöttrarna avger kan leda till cellförändringar. Dessa kan i sin tur leda till lungcancer. Riskerna är särskilt höga om man dessutom är rökare.

– Som fastighetsägare är du ansvarig för att ta reda på om din fastighet befinner sig under riktvärdet 200 Bq per kubikmeter luft, säger Peter Ramstedt.

Man får inte vistas mer än tillfälligt i rum som överstiger detta gränsvärde. I genomsnitt har fastigheter i Sverige strålning som motsvarar cirka hälften av detta, men det kan variera stort beroende på var du bor och vilka byggmaterial huset är byggt av.

Vad är ditt ansvar?

Som hyresvärd är du ansvarig för att din bostad inte överstiger riktvärdet för radon i inomhusluften, enligt kapitel 9, paragraf 9 i miljöbalken. Hyresvärden ska se till att radonhalterna är kontrollerade och stå för mätningar och eventuell radonsanering. Även en arbetsgivare är ansvarig för att se till att anställda inte utsätts för radon som överstiger gränsvärden.

Exempel på åtgårder för att sänka radonhalten:

  • Tätning av sprickor och läckor från värmerör, golvbrunnar och golvluckor.
  • Installation av från- och tilluftsfläktar med värmeåter­vinning.
  • Öka tilluft vid frånluftsfläkt eller självdrag.
  • Installation av radonbrunn.
  • Installation av tilluftsfläktar i källarvägg.

Mätning utförs genom att radondosor placeras på strategiska platser i fastigheten och sedan analyseras och bör pågå i två månader mellan den 1 oktober och den 30 april.

Sidan skapad: 27 apr 2015