Ökad effektivitet och säkerhet med IoT

Den fjärde industrirevolutionen är i full fart med att erövra världen. Det handlar om Internet of things, IoT, och industriellt internet vilket i förlängningen innebär större säkerhet, ökad effektivitet men också mer övervakning och färre människor i produktionen.

Fram till för bara några månader sedan var Internet of things, IoT, – på svenska ”sakernas internet” – ett ganska okänt begrepp för de flesta. Så är det inte längre. Vad det handlar om är att en maskin integreras med sensorer, givare och processorer till internet eller en central server. Via till exempel en mobiltelefon eller en monitor kan maskinen kontrolleras och i framtiden även styras. Den kan kommunicera med andra maskiner, ge uppgifter om sin status med mera och på så sätt få ett eget situationsanpassat beteende.

Billiga komponenter

Ola Stål, projektledare på tankesmedjan Sustainability Circle, säger att IoT kan komma att innebära en massa fördelar. Hit hör säkrare arbetsmiljöer men också ökad effektivitet genom att fler processer inom industrin kan automatiseras.

Han säger att en viktig anledning till att utvecklingen sker just nu är att kostnaden för komponenterna har sjunkit. Även kostnaden för internet har gått ner, och tillgången har blivit bättre.

– Det gör att det finns ofantligt många möjligheter beroende vad vi gör det till. Bara fantasin kan sätta gränserna.

Långsiktig ekonomi saknas

Dessutom finns en chans att med hjälp av IoT minska förbrukningen av energi och ändliga resurser och på så sätt verka mot mer hållbarhet. Men för att det ska kunna bli möjligt i framtiden måste vi ha långsiktiga lösningar. Och för att få långsiktighet krävs ekonomiska modeller som är långsiktiga, säger Ola Stål.

Ola Stål, projektledare på tankesmedjan Sustainability Circle
Ola Stål, projektledare på tankesmedjan Sustainability Circle
– I dag är trenden att jaga månadsbokslut. Det räcker inte. Det vi behöver få till är modeller som stöttar ingenjörerna. De sitter på kompetensen men får inte möjlighet att utveckla långsiktigt bra och hållbara lösningar, för enligt dagens ekonomimodeller kan man sällan räkna hem investeringarna.

Framtidens kranar går mot mer automatik och färre människor

Även inom kranbranschen har den nya generationens teknik anammats.

Och utvecklingen går vidare, men mot vad?

Vi frågade Jens Björk, säljare på Konecranes, och Thomas Henriksson, produktansvarig på Dematek.

Jens Björk, Konecranes:

Vad driver på utvecklingen, anser du?

Jens Björk, säljare på Konecranes
Jens Björk, säljare på Konecranes

– Det är dagens ungdomar. De har ett helt annat synsätt på hur en kran ska köras. De kommer från spelvärlden och har stor simultanförmåga och ser inga utmaningar med att köra bara en travers i framtiden. Vi anordnar årligen ett event, Hackaton, då vi samlar ett gäng programmerare. Enda villkoret är de ska spåna fritt. Därifrån har vi fått många bra idéer.

– Kundernas behov är också en pådrivande faktor. Sen är det viktigt att ha utveckling i ett företag sett ur konkurrenssynpunkt. Vi vill vara nummer ett. Tar vi inte fram nya idéer så tappar vi den placeringen.

Vad skulle du säga att utvecklingen går mot?

– Det senaste vi har gjort är möjligheten att köra kranen via mobiltelefonen. Du lutar bara telefonen så följer kranen din rörelse.

– Behovet av lyft kommer att vara detsamma även i framtiden, men lyften kommer att hanteras på ett säkrare sätt, med mer automatik, färre människor och mer övervakning på standardiserade lyft. Även underhåll, service och så vidare kommer att bli mer optimerat. Ju mer kranen sköter sig själv desto mindre blir kostnaden för operatörerna. Alla går den vägen för att öka produktiviteten.

Finns det några konsekvenser?

– Utvecklingen går mot färre jobb och mer effektiviserat överallt. Det är ju alltid en nackdel. Men människan kommer aldrig att ersättas helt. I framtiden tror jag att fler kommer att jobba med att utveckla inför nästa generation.

Thomas Henriksson, Dematek:

Vad driver på utvecklingen, anser du?

Thomas Henriksson, produktansvarig på Dematek
Thomas Henriksson, produktansvarig på Dematek
– Kundbehovet är en viktig drivkraft. Då handlar det ofta om säkerhet och effektivitet. Men även möjlighet för kunden att via internet få full kontroll på service och se kranens status. Sen lever vi ju i en marknadsekonomi och är konkurrensutsatta och det är viktigt för ett företag att hela tiden utveckla sina produkter.

Vad skulle du säga att utvecklingen går mot?

– Den går mer och mer mot att man vill ta bort den mänskliga faktorn. Vi har redan leveranser där man kör hel- eller semi-automatiskt. Det kan vara både på gott och på ont.

– Utvecklingen går också mot att mäta mer, då kopplat till underhållet. Att man kommer att kunna följa och se hur servicen fortlöper. När priset på givarna går ner finns ingen gräns för var man kan stoppa in dem. Sen kanske det kan vara svårt att veta vad man ska ha alla till.

– Men utveckling sker inte bara inom internet. Det kan även handla om ren och enkel mekanik och design. Ett exempel är vår V-profilkran som är byggt i ett fackverk. Det går åt mindre mängd stål för konstruktionen men ändå blir den styvare. Pendeldämpning är en annan funktion som kommer mer och mer.

Finns det några konsekvenser?

– Med den ökade övervakningen blir det lite ’storebror ser dig’. Det går inte längre att gömma sig i mängden. Man ser vem som gör vad vilket ökar trycket på enskilda förare att följa rutinerna.

– Att kranarna blir mer automatiserade kan nog upplevas nästan som stötande av en duktig kranförare. Fördelen är att även en oerfaren kan köra bra eftersom det finns så mycket stöd inbyggt i systemet.

 

Av Lena Wreede

Sidan skapad: 02 dec 2015