Nya PED införs i två steg

Nya tryckkärlsdirektivet har länge varit omtalat. Nu äntligen är det snart dags för den svenska implementeringen, men fortfarande finns det frågetecken kring hur och när den nya PED påverkar tillverkningen och de svenska föreskrifterna.

– Gäller nya PED i Sverige nu?

Christina Persson, Inspecta, kastar ut frågan och förklararar sedan hur det ligger till.

Christina Persson, Inspecta
Christina Persson, Inspecta
– PED finns visserligen på svenska men nej, den gäller inte än. Först måste den implementeras i Sverige och det gör Arbetsmiljöverket genom att ge ut en föreskrift.

Nya PED införs i två steg. Steg 1 införs den 1 juni 2015 och steg 2 den 19 juli 2016. 

2008 kom en ny förordning för klassning av fluider, CLP. Eftersom CLP är en förordning var PED tvungen att revideras. EU passade då på att göra fler förändringar som exempelvis krav på importörer. Det resulterade i den nya PED:en.  För att hantera CLP förordningen införde Arbetsmiljöverket en ändringsföreskrift till AFS 1999:4, som heter AFS 2015:1.

Implementering av PED i Sverige

Förskriften AFS 2015:1 som rör CLP, implementeras den 1 juni 2015. Resten av den nya PED implementeras först den 19 juli 2016.

– Det innebär att den 1 juni 2015 gäller ändringsföreskriften som rör fluiderna men i övrigt är det fortfarande de gamla föreskrifterna AFS 1999:4 som gäller. Först sommaren 2016 kommer den nya AFS:en och då införs hela PED i Sverige, liksom i övriga EU, säger Christina Persson.

Tillverkares införande av nya PED

Luvata Söderköping är en av många tillverkare av tryckkärl som behöver anpassa sig till den nya PED:en.  Företaget tillverkar värmeväxlare och kan behöva godkännas enligt flera direktiv, exempelvis PED. Emma A Kantarp, utvecklingsingenjör vid Luvata Söderköping, berättar vad det innebär. Med de förändringar av CLP som införs 1 juli i år ser Luvata Söderköping nu över sina fluider och ändrar även försäkran om överensstämmelse.

Krav på dokumentation


De större förändringarna kommer när resten av PED implementeras i juli 2016. Luvata Söderköping förbereder sig för vad de behöver ändra i sina rutiner. Den nya PED:en förespråkar tydligare att material ska hanteras enligt harmoniserade standarder vilket Emma A Kantarp upplever är svårt, särskilt när det gäller mässing och brons.

Emma A Kantarp, Luvata Söderköping
Emma A Kantarp, Luvata Söderköping

– Vi måste dokumentera vilka harmoniserade standarder vi följer eller motivera avsteg. Som tillverkare ska vi säkerställa spårbarheten på levererad produkt. Ofta är vi tre eller fyra steg från slutkund så enligt nya PED är vår kund distributör och tar över ansvaret för spårbarhet på produkt, säger Emma A Kantarp.

I vissa fall låter Luvata Söderköping Luvata USA eller Luvata China tillverka enligt de svenska ritningarna och blir då enligt nya PED importör eller distributör. Det innebär att de måste begära in dokumentationen motsvarande den tekniska filen. Det får även följder för att använda underleverantörer vid tillverkningen.

– Vi lägger ut viss svetsning på underleverantörer. Nya PED kräver att dokumentation ska finnas tillgänglig i 10 år. Ska vi kräva in det vid varje svetsning eller ska vi lita på att vi får dokumenten om vi behöver den 10 år senare?

Luvata Söderköping är inte ensamma om att förbereda sig inför PED:ens tvåstegsinförande. Det kräver kunskap om vad de förändrade kraven innebär om du är tillverkare, importör eller distributör. Emma A Kantarps ger ett råd på vägen:

– Se till att ha rätt kompetens, ta reda på så mycket som möjligt om vad som gäller så att ni vet vilka av era processer och rutiner som behöver justeras. Problemet för oss är inte ändringar i nya PED, det är att tolka den ursprungliga föreskriften som är svårigheten.

Cisterner med dubbla krav

Förra årets diskussioner kring dubbla krav på cisterner följdes upp av Inspectas Ulf Andersson-Frejd som gav en fördjupad inblick i vilka föreskrifter som konstruktörer av cisterner måste ta hänsyn till.

– Boverkets och Arbetsmiljöverkets föreskrifter tar inte hänsyn till varandra så fortfarande gäller dubbla krav. Du måste beakta både Boverkets och Arbetsmiljöverkets föreskrifter. Det innebär mycket mer arbete, tid och resurser, eftersom föreskrifterna vilar på olika standarder, säger Ulf Andersson-Frejd.

 

 Av: Helén Kim

Sidan skapad: 25 maj 2015