Kvalitet i material och svetsar lönar sig

Den röda tråden under Tryck & Svets var kvalitetssäkring av både svetsfogar och material. Intressanta föreläsningar diskuterade nya PED, ändrade svetsföreskrifter, utvecklingen av digital röntgen och hur du kontrollerar att du fått rätt material.

Att genomföra ett riktigt stort projekt kräver både kvalitetssäkring och koordinering. Thomas Utterström, är Inspectas projektledare under SSAB Luleås stora omställningsprojekt som ska genomföras sommaren 2015. Under 75 dygn ska omfattande renoveringar göras och efter totalt 85 dygn ska driften vara i full drift igen.

SSAB Luleå Masugn
 SSAB Luleå, Masugn
Bild: SSAB
SSAB Luleå producerar c:a 2,1 miljoner ton stålämnen per år. Det innebär 2,3 ton stål per minut. Den planerade omställningen ska säkra upp 20 års drift. Det innebär att omfattande renoveringar ska göras under de 75 dygnen. Omställningsprojektet innebär att både teglet och delar av kylsystemet byts ut i masugnen.

Dessutom innebär projektet bland annat även uppgradering av styrsystemen, ny varmblästerledning med tillhörande blandkammare, ett nytt tryckutjämningssystem, förbättringar av tapphall, ny filteranläggning, ställverk och renoveringar av gasfacklor och gasklockor med tillhörande rörsystem.

Siemens är huvudleverantör på renoveringen av masugn och varmblästerledning, dessutom anlitas flera svenska underleverantörer.

Thomas Utterström, InspectaThomas Utterström, Inspecta

– Inspectas ingenjörer har gjort och genomför leverantörskontroller på i fabrikerna i Polen, Spanien, Baltikum, Tyskland, Finland, Tjeckien och Turkiet. Komponenterna får inte lämna fabriken utan att vi har godkänt delarna, säger Thomas Utterström.

Omställningsprojektet kräver mycket av både projektledare och alla som arbetar i projektet.

– Arbetet sker på en liten yta och på flera nivåer. Det gäller att samordningen mellan alla aktiveteter blir bra, samtidigt som vi har absolut fokus på att hålla en hög säkerhet.

Svetsrelaterade skador

Jan Wåle, Inspectas materialexpert och erfarna skadeutredare, har samlat värdefull information i Inspectas skadedatabas under 20 år.

– Vi vet att svetsning påverkar materialets egenskaper. Av alla skador i skadedatabasen är 70 % svetsrelaterade. Och av de 70 % svetsrelaterade skadorna beror 87 % på utmattning.

Den näst vanligaste skademekanismen är spänningskorrosion och av dem är 67 % svetsrelaterade. Jan Wåle sammanfattar:

Jan Wåle, Inspecta
Jan Wåle, Inspecta
– Med en svets ökar risken för både spänningskorrosions- och utmattningsskador. Men om du styr dina svetsparametrar mot ställda krav kan du undvika svetsdefekter, det kan du se direkt med OFP. Ta dessutom hänsyn till skademekanismerna så optimerar du konstruktionens livslängd.

Digital röntgen utvecklas snabbt

Ett sätt att kontrollera svetsar är oförstörande provning och numera gärna med digital röntgen. Mats Bergman, chef för Avancerad provning vid Inspecta, berättar om teknikutvecklingen och hur den nya standarden för kontroll av svetsar med digital röntgen, SS-EN ISO 17636-2:2013, kan uppfyllas.

Det finns två digitala tekniker för radiografering; Computed Radiography (CR) och Digital Detector Arrays (DDA). Det pågår en stor teknikutveckling inom DDA och Mats Bergman tror att det på sikt endast kommer handla om DDA teknik.

– Detektorplattorna är väldigt dyra men i takt med utvecklingen kommer alternativen bli fler och billigare, säger Mats Bergman.

Fördelarna med digital röntgen jämfört med konventionell röntgen är många.  En stor vinst är att inga miljöfarliga framkallningsvätskor behövs. Med känsligare teknik ger digital röntgen också kortare exponeringstider och minskad strålningspåverkan.

Mats Bergman, Inspecta
Mats Bergman, Inspecta
– DDA-tekniken ger mycket snabba resultat och det är också enklare att utföra svåra exponeringar vilket ger en bättre kvalitetskontroll. Utmaningen är att det kan vara svårt med DDA i trånga utrymmen och att så få DDA-paneler uppfyller kraven på upplösning i SS-EN ISO 17636-2.

– Det är rimligt att ersätta film med digitala detektorer under förutsättning att SS-EN ISO 17636-2 följs. Finska PED-rådet har beslutat att digital röntgen ska kunna användas om alla parter accepterar det.  Motsvarande beslut bör tas i Swetic Tryck, säger Mats Bergman.

 

 

Av. Helén Kim

Sidan skapad: 25 maj 2015