Korrosion kostar miljarder

Korrosionsskador kostar samhället enorma summor varje år. Men om industrin och samhället jobbade mer med förebyggande kontroller och service skulle mellan 25 och 30 procent av skadorna kunna undvikas, enligt en studie från den amerikanska teknikorganisationen NACE. 

35 %

Korrosion är en av de vanligaste skade­orsakerna på olika typer av anläggningar och installationer inom industri och samhälle. Hela 35 procent av totalt 1 050 skador i Inspectas skadedatabas Dambas där 25 års industri- och anläggnings­skador finns kartlagda beror på korrosion. Av korrosionsskadorna är spännings­korrosion vanligast, följt av korrosions­utmattning och allmänkorrosion.

”Vi vet att kostnaderna för korrosions­skador i industriella vatten- och avloppssystem är stora även i Sverige och att det finns ett stort behov av att jobba med före­byggande kontroller och service,” säger Jan Wåle, material­expert på Inspecta och ansvarig för företagets stora skadedatabas.

I tillverkningsindustrin är papper och skog den ojämförligt största kategorin när det gäller korrosionsskador. Därefter kommer petroleum och kemi.

Läs hela artikeln

Korrosion kostar miljarder

Källor: Inspectas skadedatabas Dambas, NACE:s studie Corrosion Costs and Preventive Strategies in the United States (2002)

Text: Per-Ola Knutas Grafik: Johan Nohr

Sidan skapad: 16 feb 2015