Komplexa effektiviseringsprojekt inom skogsindustrin

Skogsindustridagarna 2015 samlade rekordantal deltagare och utställare. Med föreläsare från flera bruk, KTH, Pöyry och Idhammar spände innehållet över intressanta frågeställningar. Seminariet tog avstamp i vikten av ett värdegrundat ledarskap för en nödvändig utveckling, diskuterade moderniseringsprojekt och landade i erfarenheter av skador för att bättre kunna undvika haverier.

är Lärkeryd, VD Norra Skogsägarna
Pär Lärkeryd, VD för Norra Skogsägarna
– Inom skogsindustrin är vi vana vid global konkurrens. Genom åren har vi effektiviserat våra processer och slipat vår logistik. Utmaningen nu är nya konkurrenstyper, nya affärsmodeller och förändrade konsumtionsmönster. Det kräver ett ständigt behov av förändringar.

Det säger Pär Lärkeryd, VD för Norra Skogsägarna, som menar att det värdegrundande ledarskapet är avgörande för att ett företag ska kunna utvecklas.

Paradigmskifte

– Vi är mitt uppe i ett paradigmskifte. Nu handlar det om information, upplevelse, identitet och kompetens. Om vi som företag inte klarar av att förändras slås vi ut. Och det kräver ledare som vågar tänka nytt och annorlunda.

Mod och innovationskraft att våga gå först är kriterier för att utvecklas enligt Pär Lärkeryd. Att kunna hitta och ta till sig nya idéer snabbare än sina konkurrenter, ifrågasätta och inte klamra sig fast vid gamla föreställningar är andra konkurrensfördelar.

– Ett värdegrundande ledarskap är nyckeln. Som ledare är du kulturbärare. Det är du som ska leda förbättringarna genom att sätta visionerna, ha modet att titta på arbetssätt och processer från nya perspektiv och få med dig medarbetarna så att de kan bidra med nya idéer, säger Pär Lärkeryd.

Framtidens kokerier är här

Högre krav på effektivitet och ökad produktivitet har också utvecklat processerna.  Mikael Lindström, professor i massateknologi vid KTH Fiber Polymerteknologi, menar att framtidens kokerier äntligen är här. Genom att använda kemin på ett annat sätt har man lyckats sänka temperaturen i kontinuerliga kokerier vilket ökar processutbytet. Nu utförs sulfatkoket vid betydligt lägre temperaturer, både i impregnerings- och kokningsdelen.

Mikael Lindström, Professor KTH
Mikael Lindström, professor i massateknologi vid KTH Fiber Polymerteknologi
– Sänkta temperaturer i sulfatkoket ger ett högre utbyte av processen.  Även sänkta temperaturer under impregneringen får en otrolig effekt på processutbytet, säger Mikael Lindström som samtidigt vill uppmärksamma på risken för korrosion då en effekt av de lägre temperaturerna är att alkaliprofilen kan se annorlunda ut i de moderna kokerierna.

– Den gamla kunskapen att kombinera polysulfid med modern kokningsteknik för att ytterligare öka processutbytet har många fördelar, men även här vi bör vara medvetna om ökad korrosionsrisk.

Flera av bruken i Sverige har genomfört moderniseringar för att öka produktionen. Under Skogsindustridagarna berättade både Södra Cell Värö bruk, Stora Enso Skoghall, Nordic Paper Bäckhammar och BillerudKorsnäs Gruvön om sina erfarenheter.

Prioritera riskanalys för bättre projekt

Stora projekt inom industrin har ofta många leverantörer, tight tidsplan och en hård budget. Att det kräver en noggrann planering och minutiösa förberedelser är självklarheter. Men det är inte alltid lika självklart att göra en riskanalys. Ebba Rundbom, riskingenjör vid Inspecta Technology arbetar med riskhantering i stora projekt.

Ebba Rundbom, Inspecta Technology
Ebba Rundbom, Inspecta Technology
– Ofta ligger så mycket fokus på projektframdriften att man glömmer bort att diskutera eventuella risker.  Men det lönar sig att göra en analys av riskerna.

En riskanalys identifierar alla tänkbara risker som kan hota projektets mål. Förneklat ger den svar på tre frågor; vad kan hända, hur sannolikt är det att risken inträffar och vad blir konsekvensen om det sker?

– Vi visualiserar riskerna i en riskmatris där vi kan se om den är kritisk eller försumbar. Det ger en prioriteringsordning, säger Ebba Rundbom.

Projektriskhanteringen bygger på sex faser. I uppstarten preciseras projektmål och värderar konsekvenser av inträffade risker. I nästa steg identifieras riskerna utifrån projektmålen. Skattning av riskernas sannolikheter och konsekvenser samt prioritering av riskerna sker sedan i analysfasen.

– Nu är det dags att identifiera vilka riskreducerande åtgärder som ska tas och vilka förebyggande och avhjälpande åtgärder som kan göras. Uppföljning sker sedan hela tiden för att ha koll på vad som sker under projektets gång.

Riskhantering ger många fördelar

– Prioritering av dina risker är det viktigaste. Identifiera de största riskerna som medför de allvarligaste konsekvenserna. Ta dig tid att göra en ordentlig riskhantering så har du beredskap om något skulle hända. 

Av: Helén Kim

Sidan skapad: 21 apr 2015