CE-märkning av bärande stålkonstruktioner

Ett och ett halvt år har gått sedan det var deadline för tillverkare av bärande stålkonstruktioner att bli certifierade mot EN 1090-1 och CE-märka sina produkter enligt Byggproduktförordningen- CPR.
– Hur har det gått? Vad är status?

Hur många har hittills blivit certifierade?

I Sverige har det hittills certifierats ca 300 företag. I Finland har ca 400 certifierats, i Norge ca 100 och kanske något fler i Danmark.
En uppskattning gjord av branschen är att minst lika många företag återstår att certifiera i Sverige.

Inspecta i Sverige genomförde sin första certifiering mot EN 1090 redan 2012. Sofia Eliasson, revisor Inspecta Certification, berättar mer.

Sofia Eliasson, Inspecta
Sofia Eliasson, Inspecta
– Vi har därför hunnit utföra en hel del fortlöpande övervakningar, d.v.s. årliga revisioner, för att se till att företagen fortsätter att leva upp till kraven och att de följer rutiner som de upprättat till sitt FPC-system.

– Alla jobbar hårt, inte bara med att försöka få uppdrag i den hårda konkurrensen, utan också med att leva upp till de ställda kraven i det egna FPC-systemet och i de refererande standarderna. När vi är ute på våra revisioner får vi fortfarande höra klagomål på oklarheter i beställningarna. Jag vill därför uppmana alla beställarledet att se till att tillverkarna får tydliga ritningsunderlag och föreskrifter. Det kommer underlätta mycket för dem.

Vad omfattas och vad omfattas inte?

Det pågår fortfarande diskussion om vilka produkter som omfattas och vilka som inte omfattas av regelverket och EN 1090. De produkter som faller under EN 1090 är lastbärande delar som tillverkas i verkstad, (s.k. prefab) för att varaktigt ingå i byggnadsverk. Det innebär att det som passerat byggherrens mottagningskontroll och sedan tillverkas och svetsas på montageplats inte omfattas.

Vad innebär då lastbärande? För att få svar på det kan du ställa frågan:

”Om den här stålkomponenten tas bort, påverkas då byggnadsverkets stabilitet?” Om svaret är ja, är det en lastbärande komponent.

Vad är ett byggnadsverk? I ordet byggnadsverk ryms byggnader och anläggningar. Det kan alltså förutom byggnader handla om broar, cisterner (cisterners yttre laster), master, silos och kranbanor.

Produkter som det kan vara oklart om de omfattas eller inte är t.ex. trappor, räcken, entresolplan, rörstöd, rörbryggor. För att avgöra om det handlar om EN 1090 och krav på CE-märkning - ställ frågan ovan.

Nedan följer också frågor som kan ställas för att avgöra om produkten omfattas eller inte:

1. Metallisk komponent?
2. Prefabricerad (inte på site)?
3. Är den satt på marknaden?
4. Är det en byggprodukt?
5. Lastbärande?
6. Del av permanent konstruktion?
8. Är komponenten inte speciellt nämnd som en del i DoP i annat regelverk (tex maskindirektivet, tryckkärlsdirektivet, lågspänningsdirektivet)?
9. Faller inte direkt under annat regelverk/direktiv?
10. Är inte undantaget i omfattningen i 1090?

Om 1 ”nej” (eller ”ej överensstämmande” vid de sista två frågorna) så gäller inte EN 1090-1

Vad innebär Certifiering mot EN 1090?

En stor anledning till att många företag ännu inte kommit igång med förberedelserna inför en certifiering är att de tror att det är ett mycket omfattande arbete och svårt att upprätta ett FPC-system. Sofia Eliasson vill uppmana till att göra det enkelt, att skriva så kortfattade rutiner som möjligt. När det så småningom blir rutin att följa FPC-systemet kommer det att uppfattas som ett hjälpmedel.

De huvudsakliga utmaningarna med att upprätta ett FPC-system är att:

  • Definiera roller, bl.a. svetsansvarigrollen –
    ansvarig/ansvariga för aktiviteten ”Tillsyn vid svetsning”
  • Kvalificera svetsprocessen
  • Kvalificera andra processer, såsom håltagning, termisk skärning och flamriktning
  • Bedöma underleverantörer
  • Definiera underhåll av produktionsutrustning
  • Upprätta rutiner för kontroll och provning samt kontrollplaner
  • Hålla reda på och arkivera kvalitetsdokumentation
  • Upprätta Prestandadeklaration och CE-märka

ISO 9001 kan användas i tillämpliga delar, men är inte ett krav. Svetsande företag ska se till att också uppfylla kraven i ISO 3834- del 2, om utförandeklassen fastställts till EXC 3 eller EXC4 och del 3 om utförandeklassen EXC 2 ska gälla.

Om du har frågor om regelverket och standarderna EN 1090-1 och EN 1090-2/-3 och/eller önskar offert på certifiering är ni välkomna att kontakta Inspecta Sweden, Certification


Sofia Eliasson, 08-5011 3077
Peter Kihlmark, 08-5011 3091
Jan Johansson, 08-5011 3402
Johan Cronsell, 08-5011 3744

 

Av: Sofia Eliasson

Sidan skapad: 08 dec 2015