Vi firar jul med rent dricksvatten och rent hav

I vårt arbete möter vi ofta utmaningar och svårlösta problem. Det sporrar oss att ständigt utveckla nya metoder och angreppssätt.Vi vet att när vi kombinerar gedigen provning och besiktning med kvalificerade beräkningar och analyser kan vi också bäst hjälpa våra kunder, med både ökad säkerhet och bättre lönsamhet.

Ingenjörer utan gränser och BSAG

Samarbete, ny teknik och kunskap är även framgångsrika vägar för globala problem. Därför ger Inspecta årligen en donation till organisationen Baltic Sea Action Group,  BSAG som verkar för Östersjöns fortlevnad.

I år väljer vi även att bidra till Ingenjörer utan gränser som genom sina projekt skapar förutsättningar för fler människor att få tillgång till rent vatten och energi.

Inspecta är nu Ingenjörer utan gränsers officiella projektpartner och stöttar ett projekt som arbetar för att sprida teknik och kunskap i Kamerun för att människor där ska kunna rena sitt vatten med hjälp av solenergi. Ett projekt där både teknik och spridning av kunskap kan hjälpa människor till bättre levnadsförhållanden.

Med det önskar  jag dig en riktigt God Jul
Jacob Lundberg

Sidan skapad: 11 dec 2014