Vårt bidrag till en mer hållbar värld

Att skapa ett samhälle som långsiktigt fungerar för människor, miljö och företagande är vår tids stora ödesfråga. Det är vår skyldighet att överlämna en planet och ett samhälle till kommande generationer i ett bättre skick än idag. För att ta vårt ansvar arbetar vi för högre säkerhet och bättre beslutsunderlag för industrin. Det är vårt bidrag till en hållbar värld.

Vår affärsidé är att generera information som är kritisk för våra kunders beslutsfattande. Avgörande beslut om investeringar, teknikval, underhåll och kompetensutveckling. Genom tusentals uppdrag inom besiktning, provning, certifiering och rådgivning samlar vi värdefull information där slutresultatet är högre säkerhet och bättre lönsamhet för våra kunder. Ju bättre underlag desto bättre beslut.

Näringslivet har stor betydelse för att skapa ett mer hållbart samhälle. Engagemanget är också mycket stort. Det syns tydligt i företagens årsredovisningar, anföranden och produktutveckling. Hållbarhet och lönsamhet går hand i hand. Satsning på hållbarhet skapar konkurrensfördelar på flera sätt - bättre produkter, högre säkerhet, lägre kostnader och starkare varumärke.

Inspectas hållbarhetsfokus

För oss på Inspecta handlar hållbarhet om att höja säkerheten, stärka konkurrenskraften och utveckla kompetensen hos våra kunder. Vi säkerställer att infrastrukturen håller och är säker för människor och miljö. Vi stärker konkurrenskraften genom att hjälpa våra kunder med ökad produktkvalitet, högre tillgänglighet och optimerad livslängd och genom att göra kloka investeringar i rätt teknik från rätt leverantörer. Vi stärker kompetensutvecklingen genom våra utbildningar och seminarier. Och det kan vi hjälpa våra kunder med.

Jacob Lundberg, Sverigechef, InspectaJacob Lundberg
Sverigechef Inspecta

Vi känner en stolthet och ett ansvar att bidra till ett säkrare samhälle och bättre ekonomi för våra kunder. Det är vårt bidrag till en mer hållbar värld.

Under hösten kommer jag att berätta mer om hur vi tillsammans kan arbeta för en mer hållbar värld. Tills dess önskar jag alla en härlig sommar.

Sidan skapad: 17 jun 2014