Utmattningskluring

För omväxlings skull kommer flera av svaren redan i ett tidigt skede av problembeskrivningen men tro inte att det blir lätt för det.

En drivaxel till en mekanisk utrustning brast efter 15 års drift. Axeln arbetar kontinuerligt vid ett varvatal på 1500 rpm. Det innebär att den roterar 13 miljoner varv under första driftåret.

Efter en granskning av båda brottytorna kunde följande konstateras:

  • Skademekanismen är utmattning

  • En utmattningsspricka har startat i ett område med lokalt hög spänning

  • Lasten som medverkat till brottet är roterande böjning.

Målet med utredningen var att fastställa skadeorsaken. Vad tror du?

Utmattningskluring

Utmattningskluring_2
Brottytor från brusten axel Startpunkt för utmattningsspricka

 

Tävlingen är nu avslutad.
Här ger vi de rätta svaren på de två frågeställningarna.

1.Den mest sannolika orsaken var att

axeln var korrekt konstruerad, tillverkad och monterad när den togs i drift. På senare tid har driftförhållandena förändrats, vilket lett till för högt böjmoment.

2. Motiv till varför du valt ovanstående skadeorsak är att

om någon av de  andrea alternativen var riktigt skulle brottet skett långt tidigare än efter 15 års drift.

 

De som svarade rätt har meddelats via e-post.