Underhåll är vägen till hållbarhet

En hård global konkurrens ställer högre krav på effektivitet och en produktion fri från driftstörningar. Ett effektivt och pro-aktivt underhåll är avgörande för en produktionssäker process.

– För att skapa ett föredömligt underhåll som minimerar risker och säkerställer avkastning på investerat kapital krävs underhållsutveckling, säger Per Möller, VD för Idhammar och fortsätter:

Per Möller, Idhammar
Per Möller, Idhammar
– Det behövs en tydlig strategi kombinerat med ett tydligt ledarskap för att utveckla underhållsverksamheten. Det handlar om att utveckla hela organisationens förmåga att leverera anläggningar med hög tillgänglighet och säkerhet till lägsta möjliga kostnad, säger Per Möller.

Per Möller ger exempel på företag som Scania, LKAB och Sandvik som samtliga har arbetat med underhållsutveckling och kunnat minska sina oplanerade stopp, sänka sina underhållskostnader och öka omsättningen.

– Genom att miminera störningar med ett pro-aktivt underhåll bidrar vi även till en hållbar utveckling inom industrin, säger Per Möller.

Från evighetstänk till underhåll

– Vår tids stora fråga är om vi arbetar hållbart. Tekniken är avgörande och kan göra mycket för en hållbar värld, säger Anders Källström, ordförande för SMGC, (Sustainability and Maintenance Global Center) och fortsätter:

– Tidigare hade vi ett evighetstänkande och det skapade ett slit och släng beteende. Nu har det skett ett filosofiskifte till modularisering och standardisering. Det innebär en beteendeförändring där vi reparerar, uppgraderar och återvinner. Våra saker ska underhållas och tas om hand för att kunna hålla.

Hållbarhet lönar sig

Hållbarhet och att ta ansvar för sammanhanget har idag blivit ett starkt konkurrensmedel när hög kvalitet, design och bra tjänster är något alla företag kan erbjuda. Fortfarande brister många företag i förståelsen för vikten av hållbarhet i den egna processen.

Anders Källström, SMGC
Anders Källström, SMGC
– Det lönar sig att ha ett bra underhåll i produktionen. Se exempelvis på vår järnvägsinfrastruktur. Där har inte underhållet skett löpande. När problemen uppstår är det akut, dyrt och tar tid.

– Ni som är underhållsingenjörer är också hållbarhetsingenjörer. Ni måste börja prata och dra uppmärksamhet till tekniken och värdet av underhållet för hållbarheten.

– Ni är viktigare än vad ni tror, för meningen med livet är att bevara framtiden, säger Anders Källström.

 

 

Av: Helén Kim

Sidan skapad: 07 apr 2014