Skador och haverier att lära sig av

När en hel bransch samlas är kanske det allra viktigaste att föra kunskaper och erfarenheter vidare. Papper- och massaindustrin är öppna med att berätta om skador och haverier och vad som gick fel för att andra ska kunna undvika samma problem.

Explosionen på Skoghall

I slutet av januari exploderade pannan vid Stora Enso Skoghall.

Björn Lundgren, Inspecta Technology
Björn Lundgren, Inspecta Technology
 – Det var enorma krafter som förstörde mycket. Som tur fanns ingen i pannhuset just då så ingen skadades, säger Björn Lundgren, Inspecta Technology, som deltog som sodapannaexpert i utredningen av haveriet.

Utredningen visade att explosionen orsakades av att vatten kom in i pannan.

– Det blir stoftöverbäring i imgassystemet som därför måste tvättas regelbundet. Tvättvattnet tömdes inte helt utan kom in i pannan, säger Björn Lundgren.

Flera förbättringar har nu gjorts. Imgassystemet har byggts om med en barriär så att eventuellt kvarvarande tvättvatten inte kommer in i pannan. Större dräneringsrör har installerats som går att öppna i båda ändar för att kunna högtrycksspola vid revisionsstopp.  Efter ett tre veckors stopp var pannan i drift igen.

Korrosionsskador på kompoundtuber

En vanligt förekommande korrosionsskada på kompoundtuber i sodapannor finns vid luftportar och andra öppningar. Skadan kan snabbt ge materialförlust på det korrosionsskyddande skiktet. Den lokala korrosionen finns ofta anslutning till en trekantfena, spalt eller eldfast massa och uppstår vid normala driftparametrar. Den bedöms vara orsakad ämnen som är smälta eller kletiga under cirka 300 grader C.

Anders Leijonberg, Inspecta
Anders Leijonberg, Inspecta
– Det är inte en omedelbar risk för tubläckage och skadan kan i de flesta fall åtgärdas med påsvetsning. Rekommendationen är att göra regelbunden okulär kontroll och skikttjockleksmätning. Sodahuskommittén har startat ett projekt om reparation av lokala skador på kompoundtuber genom påsvetsning, säger Anders Leijonberg, Inspecta.

Råd för att undvika skador på maskinstativ

Carolina Schneiker, Inspecta Technology, gjorde en statusbedömning av ett maskinstativ inför en modernisering av pappersmaskinen. Några av de tvärgående balkarna var vätskefyllda och tjockleksmätningar gjordes i flera linjer per sida. De balkar som var mest utsatta bedömdes ha en långt gången skada med allvarliga konsekvenser. Carolina Schneiker ger råd hur liknande skador ska undvikas.

Carolina Schneider, Inspecta Technology
Carolina Schneider, Inspecta Technology
– Gör tjockleksmätningar på balkar som innehåller vätska.  Prioritera också förarbetet vid underhåll och avlägsna samtliga korrosionsprodukter innan ommålning. Hitta ett målningssystem som är tillfredsställande, undvik om möjligt att blanda olika material, rengör delarna ofta och speciellt de områden där fuktiga fibrer samlas. Om det går, placera ledningar och rör så att underhåll och rengöring är möjlig att göra, säger Carolina Schneiker.

Johan Vesternäs från Inspecta i Finland berättade om skador från Finland och dessutom om ett antal allvarliga olyckor med bulkbilar. I Finland har bulkbilarna besiktningsplikt först från 1 bar och många ägare lägger sig på 0.9 bar för att slippa besiktningen.


– Tyvärr smyghöjer de när de inser att det inte räcker med 0,9. Det innebär så klart uppenbara risker att sprickor inte upptäcks, säger Johan Versternäs och berättar om en bulkbil där tanken sprack vid tömning av aluminiumsulfat.

 

Av: Helén Kim

Sidan skapad: 07 apr 2014