Med kontroll på fastighetens status höjer du värdet

Flera fastigheter innebär många ventilationssystem, hissar, sprinkler- och brandlarmssystem och motordrivna portar. För att säkerställa att fastigheterna är säkra för de som arbetar och vistas i lokalerna ställer myndigheterna krav på åtskilliga besiktningar. Fastighetsägaren Kungsleden i Göteborg har därför anlitat Inspecta som tar ett helhetsgrepp.

Att hålla en fastighet säker innebär att du är skyldig att uppfylla många olika myndighetskrav. En fastighet innebär besiktningar på upp till 20 stycken olika objekt. Objekten har olika besiktningsintervall och faller under olika myndighetskrav. Det är en del att hålla reda på. Ansvarar du dessutom för fler fastigheter än en är det ännu fler objekt och besiktningar att arrangera och ha kontroll över. Kungsleden i Göteborg har därför tagit hjälp av Inspecta.

Nicklas Arfvidsson, Regionchef Göteborg för Kungsleden.
Nicklas Arfvidsson, Regionchef Göteborg för Kungsleden
– Det sparar mycket tid för oss att anlita en leverantör som hjälper oss med samtliga besiktningar. Vi diskuterar alla fastigheter med en och samma kontakt, säger Nicklas Arfvidsson, Regionchef Göteborg för Kungsleden.

Många myndighetskrav

Både Arbetsmiljöverket och Boverket ställer krav på besiktningar för att upprätthålla säkerheten i en fastighet. För att hålla reda på vad som behöver göras, få en bra överblick av objekt och fastigheter gör Inspecta alla myndighetsbesiktningar som brand, sprinkler, OVK, el, hissar, motordrivna portar och kylmaskiner åt Kungsleden Väst. 

Inspectas system Q3Web ger Kungsleden en god överblick av fastighetsbeståndets objekt med information om objektens status och fullständiga besiktningsprotokoll.

– Besiktningsarbetet har blivit mer tidseffektivt och även höjt kvaliteten på vårt underhållsarbete, säger Nicklas Arfvidsson, Kungsleden. Dessutom kan jag lita på att alla objekt i våra fastigheter är säkra och godkända.

Peter Ramstedt, affärsområdesansvarig Real Estate Inspecta, berättar att Inspectas uppdrag är att se till att fastigheten är säker att vistas i och att fastighetsägaren uppfyller myndighetskraven.

Peter Ramstedt, affärsområdesansvarig Real Estate, Inspecta
Peter Ramstedt, Inspecta
– Vi levererar helheten. Vi har fullständig kontroll över vad som behöver besiktigas och i vilket intervall det ska ske.  Vi ger tydliga besked till fastighetsägaren när vi hittar brister som de behöver åtgärda. Vi utför varken service eller underhåll av objekten. Det innebär att vi är helt opartiska i vår bedömning vilket ger en trygghet för fastighetsägaren.

– Vi är övertygade om att den här kontrollen av våra fastigheter också gör dem mer attraktiva och höjer värdet, säger Nicklas Arfvidsson, Kungsleden.

Tips på vad en fastighetsägare behöver kontrollera

  • Är hissen säker att använda?
  • Är energianvändningen energisnål utan att det påverkar en försämrad innemiljö?
  • Fungerar elen och det tekniska brandskyddet?
  • Fungerar ventilationen som den ska?
  • Hur undviker du legionellabakterier i vattnet?
  • När och hur ska du genomföra åtgärder mot radon?
  • Hur undviker du fukt- och mögelproblem?
  • Är underhållsplaneringen korrekt?

 

Vill du ha mer information kontakta gärna

Nicklas Arfvidsson, Regionchef Göteborg för Kungsleden, 031-755 56 31
Peter Ramstedt, Affärsområdesansvarig Real Estae, Inspecta, 08-5011 3544 eller fornamn.efternamn@inspecta.com

 

Av: Helén Kim
Sidan skapad: 02 maj 2014