Läckage i längssvetsat rostfritt rör

Tävlingen är nu avslutad. Här ger vi de rätta svaren.

Vilken är spricktypen?

d)      Stelningsspricka

Vilken av följande faktorer har varit en starkt bidragande faktor till sprickbildningen?

b)      Onormalt bred svets

Vilket fysikaliskt fenomen har haft störst inflytande vid sprickbildningen?

c)      Effekten av segringar som funktion av volymen hos en metallsmälta

Den sista frågan I vilket land är röret tillverkat? var en kuggfråga då inte ens Jan Wåle har svaret. De flesta gissar på Kina medan Sverige kommer på andra plats som tillverkningsland.

De sex personer som har lyckats svara rätt på samtliga tre frågor har fått besked via e-post.


Läckage i längssvetsat rostfritt rör

Sprickbildning i längsskarven på svetsade rostfria rör är relativt ovanligt men här kommer ett graverande fall där sambandet mellan spricka och längssvets är uppenbar.

Ett längssvetsat rostfritt rör började läcka efter några års drift.
Sprickan följer den längs­gående svetsen.  Rörets dimension är 54 x 2 mm.

Ett tvärsnitt genom spricka och rör nära sprickans ände, där sprickan inte trängt genom hela godset, avslöjar att sprickan startat på rörets insida, att den går nära centrum av svetsen och att den följer svetsgodsets stelnings­struk.

Spricka längs svetsen
Spricka längs svetsen

Tvärsnitt där sprickan inte är genomgående
Tvärsnitt där sprickan inte är genomgående