Kraftsamling för bransch i förändring

Nya föreskrifter ändrar förutsättningarna och ställer nya krav. Allt större miljöfokus innebär också nya möjligheter för kärnkraften, trots Fukushima-olyckan och nedläggningsbeslut i Tyskland. Nu diskuteras nybyggnationer och högre ställda krav på underhåll. Inspectas symposium Kärnteknik 2014 samlar en bransch i utveckling.

– Många erfarna medarbetare närmar sig pensionsåldern vilket innebär en generationsväxling till yngre ingenjörer. Kärntekniksymposiet är ett viktigt led i branschens kunskaps- och erfarenhetsöverföring med ett högaktuellt innehåll, säger Abbas Ganjehi, som tillsammans med Lisa Larsson är Inspectas seminarieledare.

Lisa Larsson, Inspecta Technnology
Lisa Larsson, Inspecta

– Kärnteknik 2014 samlar hela branschen med deltagare från både verken, ägare, tillverkare, myndigheter och andra experter och intressenter. Det gör det till ett unikt tillfälle att skaffa nya kontakter och bredda sitt nätverk, säger Lisa Larsson.

Årets Kärnteknikdagar fokuserar på nya regelverk, framtida utmaningar och underhåll av gamla anläggningar.

Abbas Ganjehi, Inspecta Nuclear
Abbas Ganjehi, Inspecta
– Tillsammans med SSM ägnar vi en hel eftermiddag åt nya föreskrifter och regelverk och vilka krav på åtgärder som ställs efter Fukushima olyckan, säger Abbas Ganjehi.

Andra höjdpunkter är diskussioner kring förutsättningar för ersättning av kärnkraft i Sverige och erfarenheter och utmaningar från länder som bygger nya kärnkraftanläggningar. Dessutom finns möjlighet att fördjupa sig inom tre mer ämnesspecifika sessioner inom områdena ”Projekt- och kvalitetsledning”, ”Laster och strukturell integritet” samt” Inspektion, provning och Long Term operation/underhåll”.

Vill du veta mer? Kontakta gärna
Lisa Larsson, Inspecta, 08-5011 3894
Abbas Ganjehi, Inspecta, 08-5011 3842

 

Kärnteknik 19-20 november

Kärnteknik 2014 hålls den 19-20 november vid Stockholm Quality Hotel Friends i Solna.

Sidan skapad: 23 sep 2014