Korrosionskluring

Tävlingen är nu avslutad. Fyra personer svarade rätt på frågan om "Vilken som är den mesta sannolika förklaringen till att korrosionsangreppen endast drabbar böjen."

Det rätta svaret är svarsalternativ d - Kolhalten är högre i böjen än i rakrören.

Vinnarna har meddelats per mail.

Nu tar våra Kluringar semester men till hösten blir det nya problem att lösa.

 

Korrosionskluringen

Normalt har man det korrosiva mediat på insidan av rören. Här är det tvärt om. Korrosion från utsidan.

De matta stråken på ena sidan av rundskarvarna mot böjen är korrosionsangrepp, se röda pilar i bilden.

Den här typen kallas interkristallin korrosion.

Material i rakrör och böj är i båda fallen austenitiskt rostfritt stål, 1.4301. Godstjockleken är densamma och svetsningen har självklart gjorts på samma sätt.

Den stora frågan är varför man får korrosion i böjen men inte i rakrören? De har ju utsatts för samma miljö.

För att kunna svara på den frågan måste man känna till vilka faktorer som har betydelse för att interkristallin korrosion ska utvecklas.