Äntligen utbildning om säkra flänsförband

Processindustridagarna 2014

Flänsförband är den dominerande montagemetoden för rörsystem. Otäta eller felaktigt monterade flänsförband kan förorsaka både olyckor och ekonomiska förluster. I ett unikt samarbete mellan SSG (Standard Solutions Group), som ägs av den svenska skogsindustrin, och Inspecta erbjuds nu en ny branschöverskridande utbildning kring flänsförband med fokus på säkerhet.

Standarden för flänsförband kräver utbildning

Den tekniska specifikationen SIS-CEN/TS 1591-4:2007 om flänsförband blev år 2013 till en standard, SS-EN 1591-4:2013. I standarden förutsätts att personal som monterar bultförband på utrustning i driftskritiska, trycksatta system skall ha en kompetens som fastställs genom träning, erfarenhet och utvärdering för att kvalitetssäkring skall kunna säkerställas.

Rickard Sjöblom, SSG
Rickard Sjöblom, SSG
”I snitt är det 7 % av den totala arbetsstyrkan som arbetar med förband i tryckbärande anordningar. Av dessa har 42 % någon form av utbildning – resten saknar alltså dokumenterad kunskap. Dessutom utförs 40 % av arbeten på flänsförband av entreprenörer, som har en varierande kunskapsnivå, som ofta inte kan fastställas. Ett oplanerat stopp i processindustrin kan kosta 3 000 kronor per minut! ”, konstaterar Rickard Sjöblom på SSG.

 

Det behövs alltså en systematisk kompetensutveckling. SSG och Inspecta har tillsammans med en arbetsgrupp inom industrin och leverantörsledet utvecklat en utbildning i tre steg.

Det första steget är en webbaserad teoretisk grundutbildning för alla som arbetar med flänsförband som montörer, arbetsledare, projektledare eller konstruktörer, köper in tjänster eller äger anläggningar, där flänsförband ingår. Efter godkänd kurs får deltagaren ett diplom. Steg 2 är också en webbaserad teoretisk kurs som vänder sig till montörer och som ger kvalifikation till del 3, praktiska prov och certifiering. SSG svarar för de två första delarna medan Inspecta står för certifieringen. Man har tagit fram en imponerande mobil provrigg med varierande flänsförband, en del med inbyggda fel. Det gäller att utföra en korrekt montering och att identifiera felen med hänvisning till teorin.

”Vi observerar montörernas arbetsteknik och vilka verktyg man använder. Målet är en säker arbetsplats. Årligen sker enligt Arbetsmiljöverket cirka 200 olyckor med koppling till rör, slangar, ventiler eller motsvarande, ett tjugotal som kan kopplas direkt till läckage eller stänkning.  Certifieringen gäller i fem år. Därefter skall man gå om del 2 och del 3.”

Utbildningen gäller för all industri i hela landet och certifiering anordnas på ett flertal platser i Sverige.

 

Av: Tage Eriksson

Sidan skapad: 18 dec 2014