Ännu ett läckage i en panntub

Ett läckage inträffade i en screentub i en ångpanna. Materialet i tuben är olegerat stål.
Vid under­sökning av ett tubprov konstaterades att läckagen berodde
på axiella sprickor i områden med bulor.

Tydlig midjebildning fanns vid sprickorna. Vid undersökning av tvärsnitt noterades
en tjock beläggning på tubens vattensida. Beläggningens tjocklek uppmättes till nära 4 mm.
Mikrostrukturen i tuben var helt normal och visade inga tecken överhettning.
Bild 1
Bilden visar axiella sprickor i område med bula.

 

Bild 2
Bilden visar tjock beläggning på tubens vattensida.

 

Bild 3
Bilden visar utseende hos tubmaterialets mikrostruktur i hög förstoring.

 

Tävlingen är nu avslutad och vinnaren meddelad via e-post.

De rätta svaren är:

Vilken är skademekanismen?
b. Plasticering

Vad är det för typ av last som medverkat till sprickbildningen?
a. Kortvarig hög temperatur

Vad ger bild 3 för information?
c. Tubmaterialets mikrostruktur är helt normal.

Vilken är den mest sannolika sekvensen av händelser som lett till de beskrivna läckagen?
d. Bristfällig vattenkylning – tillväxt av beläggning på vattensidan – successivt ökande temperatur i tubväggen – materialets hållfasthet sjunker med ökande temperatur – spänningar från inre tryck leder till plasticering och slutligen brott.

Vilken är den grundläggande orsaken till sprickbildningen, dvs vad skall åtgärdas för att undvika framtida läckage?
d. Felaktigt inställd matavattenventil