Vind 2013 23-24 oktober

Stockholm Waterfront

Den 23-24 oktober är det dags för VIND2013, Nordens största årligt återkommande mötesplats för aktörer på den svenska vindkraftsmarknaden. Förra året deltog över 1 200 representanter från olika delar av branschen.

Vi vet att viktiga frågor för vindkraftbranschen är säkerhet, drifttillgänglighet och kapitalvård. Därför finns Inspecta på plats under VIND2013. Med vår erfarenhet från flera decennier som tredjepartsorgan inom bl a energi- och processindustrin kan vi bidra till vindkraftbranschens säkerhetsarbete och optimering av både drifttillgänglighet och produktivitet.

Vi berättar också om GWO (Global Wind Organisation) Certifering. Medlemmarna i GWO kräver att utbildningen av höghöjdsarbete inom vindkraftsindustrin görs av en certifierad utbildningsleverantör. I Sverige är Inspecta godkänt certifieringsorgan att certifiera utbildningsföretag enligt GWO:s "Kriterier för en utbildningsleverantör".

Välkommen till monter 86 så berättar vi mer hur vi kan hjälpa dig.

http://www.vindkraftsbranschen.se/vind/

Sidan skapad: 21 okt 2013