Vågkraft har stor potential som energikälla

Tryck & Svets 2013

Världens energikonsumtion uppgår till ca 15 TW enligt Energimyndigheten. Fossila bränslen står för ca 81 % av energikällorna. Mot bakgrund av den globala uppvärmningen finns det ett stort intresse för förnybara energikällor. Vågkraft är ett alternativ med stor potential.

Andreas Temnell, Seabased Industry AB
Andreas Temnell, Seabased Industry AB

– Globalt finns det möjlighet att producera 2 TW genom vågkraft, säger Andreas Temnell från Seabased Industry Ab som tillsammans med Energimyndigheten och Fortum etablerar en vågkraftspark utanför Sotenäs på västkusten.

Sotenäs projektet ska ge 25 GWh/år när den är i full drift. Det innebär hushållsel till 5000 villor.  I fas 1 ska 42 vågkraftverk vara på plats och i fas 2 420 vågkraftverk.

– Vi börjar på svenska västkusten där vågorna är mindre i förhållande till andra platser i världen. Det gör det enklare att starta projektet. Nu vill vi se att det lönar sig och att våra vågkraftverk är konstruerade för att klara vågorna. Sedan ska vi ta oss till större vågor, säger Andreas Temnell.

Seabased Industry AB vågkraftspark
Bild: Seabased Industry AB

Vågkraft som energikälla följer energibehovet under året. Under vintermånaderna när energibehovet är som störst är vågkraften också stor. Under sommarmånaderna blir vågkraften svagare och då minskar även energibehovet. Effekten mäts per meter vågfront; 100 kW/meter vågfront.

Den potentiella vågkraften som finns runt jorden är stor. Väster om Brittiska Öarna är vågkraften 100 kW/m vågfront, lika kraftiga vågor finns det söder om Nya Zeeland och söder om Sydamerikas spets. Trots det befinner sig tekniken fortfarande i sin linda. Runt om i världen finns det forskare och företag som utvecklar konstruktioner för vågkraftverk. Men än så länge finns ingen samordning.

– Så småningom hoppas vi kunna dra nytta av varandras idéer när vi ser vad som är den optimala konstruktionen och parkformationen för att kunna utnyttja vågen så maximalt som möjligt, säger Andreas Temnell.

Vågkraftverken ska fungera i 25 år i en ogästvänlig miljö med korrosion, påväxt och extrema krafter. Med anläggningen 50 meter under vattenytan blir det både svårt och dyrt med underhåll. Seabased jobbar för att minimera underhåll och genom det kunna få ekonomi i vågkraften.

– Vår idé är att ha en sådan enkel lösning som möjligt. Vi överför energin från en våg ner i en linjärgenerator utan transmission. Seabased vågkraftverk är 6 meter höga rör som med en vajer kopplas ihop med en boj som flyter på vattenytan och fångar upp vågens kraft.

Seabased vågkraftverk
Bild: Seabased Industry AB

– Vi har konstruerat och svetsat efter konstens alla regler så enligt föreskrifter och standarder ska de hålla. Sjökabeln läggs ut under maj och vi kommer att sjösätta de första generatorerna under 2013, säger Andreas Temnell.

 

Av: Helén Kim
Sidan skapad: 06 maj 2013