Svensk industri står inför utmaningar

I politik och media talas det ofta om en stark musikindustri och en växande tjänstesektor. Det gör att svensk basindustri hamnar en smula i skymundan. Men med exempel som export för över 100 miljarder kronor varje år från pappers- och massindustrin, investeringar inom gruvnäringen och stora satsningar inom verkstadsindustrin visar att svensk basindustri spelar en avgörande roll i svensk ekonomi. De närmsta åren innebär ändå en del utmaningar.

Gunnar Thoresson, Inspecta
Gunnar Thoresson, Inspecta
Den ekonomiska nedgången i Europa pressar både volymer och marginaler kortsiktigt för industrin vilket påverkar lönsamheten och leder till besparingsbehov. Många företag övervintrar nu och planerar för en bättre konjunktur framöver. Det kommer på sikt att ge en förbättrad lönsamhet och möjliggöra nya investeringar.

Nu handlar det om att hålla anläggningen i gång, utan större investeringar men med så hög produktion som möjligt. Det innebär att industrin, oavsett bransch, brottas med liknande problematik och står inför ett antal utmaningar.

  • Ökad global konkurrens - ställer krav på bättre drifttillgänglighet, ökad produktivitet, större värdeinnehåll.
  • Åldrande anläggningar - sätter fokus på livslängdsfrågor med riskhantering, processäkerhet, skador mm
  • Personalavgångar och personalneddragningar - ställer krav på kompetensförsörjning
  • Ökade krav från myndigheter, kunder och allmänhet - miljö, kvalitet och säkerhet.

Inspecta har tagit fasta på industrins utmaningar för att bättre kunna stötta. Förutom att vi erbjuder traditionella tjänster som tredjepartsorgan finns vi med under hela anläggningens och objektets livscykel och hjälper bland annat till med risk- och skadehantering, processäkerhet, utbildning, livslängdsoptimering och planering av underhållsstopp och större investeringar.

Det bidrar till din trygghet, kompetens och prestanda. Det är tre områden där vi kan förbättra din verksamhet och stärka svensk industri.

 

Gunnar Thoresson
Business Unit Manager Process & Power

 

 

Sidan skapad: 28 maj 2013