Skador upptäcktes i tid med avancerad provning

En cirkulationsledning till en kokare havererade och läckte kokvätska vid fabriken i Domsjö. Ingen skadades men det plötsliga haveriet blev en väckarklocka. Med hjälp av Inspectas digitala röntgenmetod, DDA, provas nu samtliga cirkulationsledningarna till de 13 kokarna. Provningen sker under full drift.

Domsjö Fabriker
Bild: Domsjö Fabriker

Läckaget i cirkulationsledningen till kokaren kom utan förvarning. Christer Jonsson, produktionsingenjör vid Domsjö Fabriker, kallade in Inspecta för att kontrollera övriga cirkulationsledningar på kokaren. Provningsingenjörerna upptäckte fler skador på ledningarna.

– Jag blev rejält fundersam och anade att vi kunde ha fler skador på de andra kokarna. Jag beslöt då att prova cirkulationsledningarna på ytterligare fyra kokare. Inspecta hittade begynnande skador som korrosion, sprickor, svetsdefekter och godsförtunning på tre av fyra kokare, säger Christer Jonsson.

Christer Jonsson diskuterade defekterna med besiktningsingenjören Lars-Ola Andersson från Inspecta om hur allvarliga skadorna var och kom fram till när de borde bytas ut.

– Det är en stor fördel att vi kunde upptäcka begynnande skador i ett så tidigt skede, innan det inträffade ett haveri. Läckage under drift vill vi inte ha, både med tanke på arbetsmiljörisken och på den störning i driften det skulle innebära.

Efter de funna skadorna på ledningarna vid de fyra kokarna har nu Christer Jonsson beslutat att låta prova samtliga kokares cirkulationsledare. De resterande åtta kokarna provades i slutet av februari.

– Jag vill ha status på dem också. Med tanke på att de är ungefär lika gamla som de andra kokarna kommer vi troligtvis att hitta liknande skador här också, säger Christer Jonsson.

Provning under drift

Digitalröntgen med Digital Detector Array - DDA Provningen av ledningarna kunde göras under full drift. Rickard Långh och Joakim Pettersson, provningsingenjörer från Inspecta, utförde digitalröntgen, DDA. En metod som ger helt andra möjligheter än konventionell röntgen.

Metoden innebär att röntgen ofta kan utföras utan att avisolera ledningen. Provningsingenjörerna använder en mycket känslig bildplatta vilket gör det möjligt att utföra röntgen under drift, i större utsträckning än tidigare. Rickard Långh, Inspecta, berättar mer om hur digitalröntgen fungerar.

– När vi har exponerat objektet med röntgenutrustningen får vi direkt upp en röntgenbild på datorn, och vi kan då genast granska bilden för att se om det finns några skador.

– Bilden går att zooma och justera, vi kan använda ett flertal verktyg i programvaran för att förstärka kvaliteten i bilden Med den här metoden kan vi hitta begynnande skador i ett tidigt skede. Resultatet kan vi sedan visa kunden direkt. Det gör metoden väldigt tidseffektivt, säger Rickard Långh, Inspecta.

– Det är ett stort värde att kunna prova ledningarna under full drift. Om vi inte kan göra besiktningarna under drift innebär det produktionsbortfall eftersom kokaren måste ställas av för kontroll, säger Christer Jonsson.

– Jag får också möjlighet att i ett tidigt skede besluta om vilka åtgärder som ska göras under det planerade stoppet. Jag slipper haverier och akuta stopp för att åtgärda långt gångna skador, vilket gör att detta känns som en bra investering, säger Christer JonssonAv: Helén Kim 

Sidan skapad: 13 mar 2013