Samec - Transport och maskinmässa

22-24 augusti i Skellefteå

Har du ett motorredskap inom entreprenad, jord- eller skogsbruk?
Med stora maskiner är det många säkerhetskrav att följa.

På Samec den 22-24 augusti berättar vi vad vi kan hjälpa dig med.

  • Vi är ackrediterade att utföra alla besiktningar av Motorredskap klass 1.
  • Vi besiktigar hela maskinen så att du är säker på att den uppfyller myndigheters krav och är säker att köra och arbeta med.
  • Vi gör alla besiktningarna vid samma tillfälle. På det viset sparar du både tid och kostnader.
  • Vi kan hjälpa dig med enskilt godkännande av tunga fordon
  • All data samlar vi i vårt internetbaserade system Q3Web – så att du har översikt av dina maskiners status.

För att du ska kunna arbeta säkert och effektivt krävs både erfarenhet och kunskap. Erfarenheten får du genom år av praktiskt arbete. Kunskapen hjälper vi dig att vässa och utveckla.

Välkommen till oss i monter 554 så berättar vi mer.

 

Sidan skapad: 22 aug 2013