Proaktivt förebyggande underhåll minskar felen

– Vi arbetar alla med förebyggande underhåll men är det någon som har problemfria anläggningar? frågar sig Anders Tiger, VD för Idhammar International. Det är dags att införa en nollvision för underhållet. Proaktivitet, underhållsoptimering och kritikalitetsanalyser är metoder för att förbättra underhållsarbetet.

– Vi menar att 40 % av alla fel som inträffar är handhavandefel, 15 % beror på bristande rengöring, 10 % beror på felaktig tillsyn och skötsel medan 10 % beror på felaktig smörjning av utrustningen. Det innebär att 75 % av alla fel som inträffar beror på människor och är kunskapsbaserade, säger Anders Tiger, Idhammar International.

Felhantering Idhammars
Bild: Idhammar International

Anders Tiger tycker att fokus för underhåll bör ligga på att lösa grundorsaken för att komma tillrätta med problemet. Tänk långsiktigt och gå till botten med problemet.

– När 75 % av alla fel är kompetensrelaterade är det där resurserna bör läggas.

Systematiskt underhållsarbetet halverar felen

Även Fahad Rehman från den norska tågoperatören NSB AS, pekar på att många uppkomna fel beror på felhantering. 3000 tåg innebär mycket tid och pengar för reparation.

– NSB har en vision att vara ledande inom sin verksamhet men har ändå problem med tåg som står still. Vår underhållsavdelning påverkar säkerheten, tillgängligheten och i högsta grad ekonomin för företaget, säger Fahad Rehman, NSB AS.

Sedan 1998 har NSB AS systematiskt arbetat med RAMS som en kontinuerlig förbättringsprocess och arbetsmetod för att förbättra tågens prestanda och säkra driften. RAMS står för pålitlighet, tillgänglighet, underhåll och säkerhet. RCM är en del av detta arbete och innebär bland annat ett tätt samarbete under tågets hela livslängd från beställning, konstruktion, design och under drift.

Underhållsoptimeringsarbetet och det systematiska arbetet har gett resultat. Mellan år 2002 och år 2010 har NSB lyckats reducera felen med 50 %.

– Förankra hos företagets högsta ledning hur viktigt underhållsarbetet är och att det lönar sig. Gör en ordentlig analys av varje enhet, titta på varje fel och ta reda på grundorsaken till problemet för att se till att det inte händer igen, säger Fahad Rehman, NSB AS.

Kritikalitetsanalys av 27 500 objekt

SCA Graphic Östrand har genomfört ett stort arbete med kritikalitetsanalys av 27 500 objekt. 

I en kritikalitetsanalys klassificeras objekt beroende på vilken inverkan en funktionsstörning får på miljön, säkerheten och produktionen.

Martin Melander, SCA
Martin Melander
– Vi har använt tre huvudklasser inom SCA där A betyder hög påverkan, B medelhög påverkan och C låg påverkan. Om personsäkerheten påverkas blir det alltid klass A, säger Martin Melander, SCA.

Drift- och underhållspersonalen kritikalitetsklassade tillsammans samtliga SCA Östrands 27 500 objekt. Med driftpersonalens kunskap om objekten, hur viktiga de är för produktionen och om de är svåra att byta ut, gick arbetet smidigt. Objekten granskades utifrån kriterierna miljö och säkerhet, tillgänglighet, anläggningsutnyttjande, kvalitet, felfrekvens och underhållsmässigt. Därefter klassades objekten utifrån kritikalitet.

– Säkerhet, miljö och fabriksproduktiviteten är allra viktigast. Nu vet vi vilka objekt som är A, B och C och kan då styra underhållet till det som är viktigast i anläggningen, säger Martin Melander.

– Kritikalitetsanalysen är ett bra stöd för att planera ett förebyggande underhåll och reservdelsoptimering för de mest kritiska positionerna. En optimerad underhållsplanering ger ett optimerat arbetssätt, säger Martin Melander, SCA.

99 % duger inte

Matti Tuikkanen, VD för Underhållsföretagen (SAMS) pekade på vikten av rätt underhållsstrategi för att öka intäkterna, minska förlusterna och nå mål inom miljö och säkerhet. Det finns potential för branschen att förbättra tillgängligheten och därmed stärka konkurrenskraften.

Matti Tuikkanen, SAMS
Matti Tuikkanen
– 99 % rätt duger inte. Kraven ökar på vår bransch och på underhållet. Accepterar du 99 % rent vatten eller 99 % el? Det skulle innebära att vattnen i ledningarna är otjänligt en timme varje månad och att du är utan el, värme eller vatten 15 minuter varje dag.

– Kritikalitetsanalyser är grunden för att kunna optimera underhållet. Funktion och process är nyckeln, säger Matti Tuikkanen SAMS.  Underhåll måste få kosta pengar.

 

Av: Helén Kim

Sidan skapad: 12 apr 2013