Kvalitetssäkra permanenta förband och undvik svetsskador

Tryck & Svets 2013

Permanenta förband kan vara expansionsförband, lödning, laminering, nitning eller limning. Oavsett vad måste de uppfylla kraven för permanenta förband i tryckbärande anordningar. För att undvika svetsskador behöver du förstå vilken påverkan negativa faktorer har på skademekanismer. Bo Lindblad och Jan Wåle från Inspecta gav råd.

Permanenta förband är så mycket mer än bara svetsade förband. Bo Lindblad, teknisk expert, Inspecta redde ut begreppen kring permanenta förband och gav råd. 

Oavsett vilken metod som används för det permanenta förbandet i den tryckbärande anordningen ställs följande krav på tillverkningen:

  • Metoden ska kvalitetsstyras
  • Metoden ska bedömas och granskas
  • Kompetensen hos personalen ska bedömas och granskas
Bo Lindblad, Inspecta
Bo Lindblad, Inspecta
– Om en tillverkare har en metod för permanenta förband som är bedömd och granskad och en svetsprocedur som är ok men om de inte kan visa att de har sina kvalitetsprocedurer på plats, ja, då vill vi inte anlita dem, eller hur? säger Bo Lindblad.

För svetsning och lödning av metalliska material finns harmoniserade standarder för hur svetsande personal ska bedömas och godkännas. Men för andra permanenta förband saknas harmoniserade standarder.

– Det är en stor brist, säger Bo Lindblad. Standarden för kvalitetsstyrning SS EN 3834 ska formellt användas vid smältsvetsning av metalliska material men för andra permanenta förband bör ISO 9000 användas tillsammans med företagets egna kvalitetsrutiner

– Ska du uppfylla grundläggande säkerhetskrav i föreskrifterna måste du ha godkända och bedömda metoder och personal, avslutar Bo Lindblad.

Svetsade konstruktioner ökar risk för skador

Från kvalificering av svetsmetoder, personal och procedurer är steget kanske inte så långt som det borde vara till svetsrelaterade skador på tryckkärl. Inspectas metallurg Jan Wåle delade med sig av den erfarenhet han har skaffat sig genom de många skade- och haveriutredningar han har gjort.

Jan Wåle och hans kollegor på Inspecta Technology gör ungefär 100 skadeutredningar per år. Det innebär i dagsläget ungefär 1100 fall där det finns mycket kunskap att hämta.

Jan Wåle, Inspecta – Av de 1100 utredningarna beror 60 % på utmattning. Av de 60 % är 90 % svetsade, säger Jan Wåle.

– Svetsade konstruktioner är komplicerat och ja, en svetsad konstruktion ökar sannolikheten för skador. Därför är det mycket viktigt att hantera negativa faktorer från svetsning och förstå vilken verkan de har på vissa skademekanismer, säger Jan Wåle.

Faktorer som svetsegenspänningar, egenskaper/seghet, egenskaper rostfritt, geometri och mikrodefekter påverkar skademekanismer som utmattning, spänningskorrosion och sprödbrott.

Skademekanismer
Två kryss betyder stor risk för skademekanismen.

  Av: Helén Kim
Sidan skapad: 03 maj 2013