Kunskap viktigaste faktorn till ett säkert arbete

Krandagarna i Växjö 2013 lockade över totalt 361 deltagare, däribland ett 30-tal utställare. Precis som många år tidigare var säkerheten en viktig punkt bland föreläsarna. Utöver det framhölls vikten av att ha kunskap om sina maskiner, både vad gäller användare, ägare och konstruktörer.

Utmaning bygga 16 vindturbiner till havs

Första talare ut var Kjell Olofsson från EON Vind Sverige, som redogjorde för arbetsgången vid byggandet av vindkraftsparken på totalt 16 turbiner utanför Kårehamn.

Utredningen startade redan 2005, men först 2012 kunde arbetet påbörjas ute till sjöss. I september i år invigdes parken som beräknas ge i snitt 3 MW el per turbin. Sammanfattningsvis har vindkraftturbinerna, med en höjd på 136 meter, monterats i var sitt gravitationsfundament som består av 2 000 ton betong och 4 000 ton av järnmalm och sten.

Tornen fraktades stående, åtta stycken åt gången och monterades i fundament med hjälp av en pontonkran.

Ett så stort projekt innebär även många utmaningar. Inte minst med tanke på att parken står ute till havs, nio kilometer från hamnen, vilket betyder att vädret hade stor inverkan. Sammanfattningsvis konstaterar Kjell Olofsson att i de allra flesta fall som något gick snett berodde det på mänskligt beteende.

Kjell Olofsson, E.ON Vind
Kjell Olofsson, EON Vind Sverige AB

– När jag började på 1970-talet var inte tekniken alltid den bästa. I dag finns väldigt bra maskiner men jag måste påstå att det mänskliga beteendet har blivit sämre. Okunskap, stress, oerfaret folk och felaktiga instruktioner är ofta det som gör att något går fel.

– Man måste ha stenhård kontroll. Så är det.

Lär av misstag och av varandra

I branschen sker varje år mängder av tillbud och även vissa haverier. Det kan vara allt från linbrott, skador på linskivor, telfrar, korrosionsskador till tveksamma montage och felaktig lasthantering. Inspectas Kjell Andersson redogjorde för ett fåtal av dem och påpekade att i flesta fall handlar det om mindre tillbud och det är sällan som någon skadas allvarligt. Samtidigt är det en bransch som ofta rör sig bland stora konstruktioner och massiva krafter, där underhåll och kunskap är A och O.

Kjell Andersson, Inspecta
Kjell Andersson, besiktningsingenjör, Inspecta
– I varje tillbud och haveri finns en berättelse som man kan lära sig något av. Men förutom misstagen kan vi också lära av varandra, sade Kjell Andersson.
I utställningsdelen kunde besökarna ta sig en närmare titt på material från olika tillbud/haverier som skickats in till Inspecta eller framkommit vid besiktning och utredningar.

Oljeplattformarna lade grunden för säkerhetsarbetet

Ju större projekt med flera delar inblandade, desto högre är risken att något ska gå snett. Sedan 2005 arbetar den norska industrin systematiskt med certifikat för både kran och lyft framtagen av Kranteknisk förening. Från och med 2012 krävs intyg på att sådant finns innan ett arbete kan påbörjas.

Morten Martinessen från Vestkran A/S
Morten Martinessen, Vestkran A/S
– Kranförarna känner sig väldigt komfortabla med det och när en kranförare känner sig trygg gör han också ett mycket bättre jobb, förklarade Morten Martinessen från Vestkran A/S.

En viktig faktor för utvecklandet av certifieringsprocessen har varit de stora oljefyndigheterna i Norge under 1990-talet som inneburit många tunga lyfta i samband med byggandet av oljeterminaler. Morten Martinessen underströk vikten av att ha en totalplan för hela projektet – inte minst med tanke på säkerheten.

– Det är många regelverk som vi måste ta del av. Det är inte lätt därför är det också viktigt att var och en vet vad de ska göra och att alla är involverade.

De verkar för höjd kompetens i branschen

Mobilkranföreningen grundades 1969 och har i dagsläget 85 medlemmar med sammanlagt 800 mobilkranar av olika slag. Det är en förening med starkt mandat hos myndigheter, men där målet främst ligger på att förbättra branschens villkor så att medlemmarna kan arbeta effektivare, förklarade ordförande Sven Jinert.

Kanslichef Leena Haabma-Hintze berättade att en viktig del är arbetet med att höja kompetensen bland lärlingar, befintliga förare och företagsledning. Bland annat genom utbildningsmaterialet Mobilkranföraren som kommer ut nästa år både i bokform och på webben.

– Det är ett läromedel som kan användas som grund för egna andrapartskontroller av kompetensen i företag.

– Samtidigt fortsätter vi att uppdatera vår webb med branschnytt och ändringar i regelverk. Och drömmen är att även få igång en webbaserad incidentrapportering som alla kan lära sig av, sade Leena Haabma-Hintze.

Anders Matsjons avslutade med många matnyttiga tips om ny teknik, säker krankörning och krav vid upphandling av mobila lyfttjänster.

Mobilkranföreningen
Tre representanter från Mobilkranföreningen – kanslichef Leena Haabma-Hintze, kanslichef, vice ordförande Anders Matsjons och ordförande Sven Jinert.

Ta kontrollen över underhållet

I Sverige korroderar material varje år för ett värde på upp till tre procent av BNP. Det billigaste sättet att förhindra detta är genom att rengöra och måla.

– Korrosionshastigheten ökar väsentligt om det dessutom är dammigt och skitigt. Det finns även studier som visat att folk mentalt sett blir mer motiverade att arbeta i en miljö som är ren, målad och fräsch, sade Roger Jäderström från Sandå Sverige AB.

Det viktigaste stadiet för att motverka rost är under planering av projekten och utformningen av konstruktionen. Då med särskilt fokus på den maskinella utrustningen.

Roger Jäderström poängterade vikten av att ha egen kunskap och i synnerhet kontroll på sina grejer.

Roger Jäderström, Sandå Måleri Sverige
Roger Jäderström, Sandå Måleri Sverige.
– Många är nöjda med att det finns ett dokument i en pärm som talar om att det är målat enligt det ena eller andra systemet. Men hur är det målat? Är stålet tvättat innan? Är kanterna gradade? Är svetslopporna avlägsnade? Är det grundat, och har grundfärgen fått torkat tillräckligt länge? Har lösningsmedlet hunnit dunsta ut innan mellanfärgen kom på?

– Det räcker inte med att beställa ett målningssystem och tro att det ordnar sig. Det finns olika kvaliteter även på dem. En C3:a skiljer sig från en annan.

Och det är inte så svårt som man kanske kan tro, menade Roger Jäderström, och rådde alla att börja med att kolla handböcker, SS-EN 1090 och SS-EN-ISO 12944. Eller Handbok i rostskyddsmålning.

Särskilt uppmärksam bör man vara med fabriksgrundat stål som byggs ihop till maskiner – kranbanor och likande som kräver svetsning. I svetsröken finns mängder av föroreningar som ofta orsakar korrosion.

– Ta kommandot och våga ifrågasätta. Ta hjälp av entreprenörerna och färgleverantörer, de är ofta jätteduktiga. Då får ni också rätt livslängd på grejerna.

Sidan skapad: 27 nov 2013