Kluring - Hydraulikläckage

En komponent i ett hydraulsystem började läcka efter onormalt kort tid i drift.

Systemet utsätts för flera hundra tryckcykler per dygn vid en temperatur av högst 50 ºC. Media på insidan är hydraulolja. Materialet i komponenten är ett lågkolhaltigt kolstål med god svetsbarhet.

Bild 1
Läckage längs stora delar av svetstån

Bild 2
Tvärsnitt genom svetsen.

Bild 3
Detalj från vänstra svetsen i bild 2.

Notera spricka längs svetsens nedre del.

Den läckande komponenten visas i bild 1 och tvärsnitt genom svetsen i bild 2 och 3.

Tävlingen är nu avslutad.

Många deltog i tävlingen och sex stycken svarade rätt på alla tre frågorna. Vinnarna har blivit meddelade via e-post och biobiljetter kommer med posten.

Här är de rätta svaren

Vilken är skademekanismen?
C. Utmattning

Var har sprickan startat?
A. Vid svetsroten

Vilken är den mest bidragande orsaken till sprickbildningen?
B. Svetsutförande