Kluring

Bilden visar en brottyta från en brusten axeltapp. Brottet skedde efter oväntat kort tid i drift.

Axeltapp

Pilen markerar utmattningssprickan.

Det mörka området vid pilen i bildens nedre del representerar en utmattningsspricka som startat brottet. Övrig del av brottytan representerar ett restbrott som inträffat momentant och lett till att axeltappen havererar.

Material i axeltappen är ett låglegerat stål avsett för härdning och anlöpning, ett s.k. seghärdningsstål.

I samband med skadeutredningen gjordes bl a slagprovning av material taget från axeltappen för att bestämma segheten. Provning gjordes vid rumstemperatur på fullprovstavar av typ Charpy-V.

Tävlingen är avslutad.